Echipa

Picon Training Center

Profesori

Mihaela Moisescu

Mihaela Moisescu

Formator, trainer

Lectorul cursului: Moisescu Mihaela

Este absolventă a Facultății de Limbi și literaturi străine, specializarea Engleză - Spaniolă, precum și Traducător Autorizat de Ministerul Justiției. De asemenea este absolventă a cursului de Business English la British Council, este Formator Autorizat ANC, Specialist în Activitatea de Coaching, Consilier Vocațional, Evaluator de competențe profesionale, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer pentru cursurile de Limba Engleză, Limba Spaniolă (toate modulele), Formator și Instructor/Preparator Formare.

Curs de limba engleză

Diana Simona Niculescu

Diana Simona Niculescu

consilier, NLP Master Practitioner

Lectorul cursului: Diana Simona Niculescu

 

Pentru detalii accesați: http://www.diananiculescu.ro

Curs Consilier pentru Dezvoltare Personală

Conovici Francisca

Conovici Francisca

consilier psihologic, trainer

Lectorul cursului: Conovici Francisca

Este licențiată în Psihologie și Științele Educației, absolvind Universitatea București. A urmat formarea de consiliere psihologică (experiențială), având titulatura de Consilier psihologic – evaluarea și consilierea experiențială a copilului, adultului, cuplului și familiei.  În prezent este atestată la Colegiul Psihologilor din România cu treapta de Autonom pe Consiliere psihologică, precum și pe Psihologia Muncii și organizațională și Psihologia Transporturilor. A participat la numeroase cursuri Autorizate ANC precum, Consilier pentru dezvoltare personală, Consilier vocațional, Manager resurse umane, Inspector/Referent Resurse Umane, Lucrător prin arte combinate, Educator Specializat.

Francisca Conovici este Formator autorizat ANC, furnizând cursuri de specialitate și workshopuri de dezvoltare personală. Până în prezent a format aproximativ 100 de lucrători prin arte combinate și a avut peste 500 de persoane care au participat la ședințe de consiliere.

Arii de competență:

Traininguri:

Curs de specializare: Lucrător prin arte combinate;

Curs de specializare: Consilier pentru dezvoltare personală;

Curs de specializare: Formator;

Curs de specializare: Consilier vocațional.

Consiliere vocațională și pentru dezvoltare personală:

  • De grup
  • Individuală
  • Online

De asemenea, este absolventă a programului de master în Evaluare, Consilierea și Psihoterapia Copilului, Cuplului și a Familiei.

Curs Consilier pentru Dezvoltare Personală

Mogoș - Budulan Daniela

Mogoș - Budulan Daniela

Trainer

Lectorul cursului: Mogoș - Budulan Daniela

Avocat, Formator acreditat, Practician în insolvență, Expert Achiziții Publice, cu pregătire psihopedagogică, absolventă a masterului Dreptul Afacerilor, cu experiență în Dreptul Afacerilor, Drept Administrativ și Fiscal, Autor în CKS Journal International Conference Challengers of the Knowledge Society (CKS) indexed in the following International data bases: EBSCO CEEAS, DOAJ and Index Copernicus and CEEOL, EBSCO CEEAS, VLex.

Daniela Mogoș - Budulan deține certificarea internațională PECB Canada (Professional Evaluation and Certification Board)  in ISO/IEC 27001:2018 Information Security (International Standard on how to manage Information Security) - Foundation. PECB Canada este organism acreditat al Serviciului Internațional de Acreditare (IAS) conform ISO / IEC 17024 și membru asociat al Asociației Independente a Registratorilor Acreditați (IAAR), membru cu drepturi depline al Certificării Internaționale a Personalului  (IPC), membru semnatar al IPC MLA și membru al Club Ebios.

Este Auditor Intern autorizat  ISO 27001 Securitatea Informațiilor de către CertInspect care este organism acreditat de RENAR (organism național de acreditare unic).

Este de asemenea managerul brandului Radikal Consult, consultant GDPR și DPO, iar după numeroasele implementări GDPR, este în prezent autorul mai multor KIT-uri GDPR printre care KIT-ul GDPR Profesional și KIT-ul GDPR BasicUrdă Anca - Lăcrămioara

Urdă Anca - Lăcrămioara

Trainer

Lectorul cursului: Urdă Anca - Lăcrămioara

Este licențiată în Științe Economice, având specializarea în Contabilitate și Informatică de Gestiune. De asemenea a absolvit programul de masterat Gestiune și Audit Financiar, este formator autorizat ANC, Expert contabil, membru CECCAR, Expert Fiscal, cu experiență de peste 15 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de perfecționare Contabil (toate modulele) și Competențe Antreprenoriale.

Ca responsabilități amintim: coordonarea activității,  relații cu clienții societății, întocmirea și verificarea balanțelor lunare, întocmirea declarațiilor fiscale conform dispozițiilor legale în vigoare și a specificului activității, întocmirea și comunicarea lucrărilor de planificare financiară și economică, a bugetului de venituri și cheltuieli, urmărirea profitului obținut de societate și realizarea controlului bugetar, activități de cenzorat pentru diverși clienți, activități de formator în domeniul financiar – contabil.

 

Curs de Contabilitate Primară și Fiscalitate cu Utilizarea Calculatorului (Programul SagaSoft)
Contabilitate Financiară și Fiscalitate cu Utilizarea Calculatorului (Programul Saga Soft)
Curs Contabilitate Aplicată și Fiscalitate cu Utilizarea Calculatorului (Programul SagaSoft)

Ilea Nadia - Camelia

Ilea Nadia - Camelia

Trainer

Lectorul cursului: Ilea Nadia - Camelia

Este licențiată în Filologie, absolvind cursurile Facultății de Litere, Filosofie și Istorie, precum și Masterul din cadrul Universității de Vest din Timișoara. A debutat ca profesor de limba și literatura română, având gradul didactic II în învățămant. De asemenea a lucrat ca Manager de resurse umane la un important grup de reprezentanțe auto din zonă.

A urmat diferite specializări în Managementul resurselor umane, Leadership, Coaching, NLP Practitioner, ThetaHealing , Therapeutic Art life coach, Art Therapy for Mental Well-Being, Color Therapy, Art Terapie Transpersonală, Mindfulness. A urmat cursuri autorizate ANC de Auditor Intern, Consilier pentru dezvoltare personală, Formator, Lucrător prin arte combinate. De 10 ani este Formator autorizat ANC și Consilier pentru dezvoltare personală prin arte combinate la ArtTherapy cu Nadia și susține diferite ateliere și workshopuri pentru copii și adulți, la firme private, școli și grădinițe din Timișoara.

 

Curs Consilier pentru Dezvoltare Personală

Anghel Polixeniu

Anghel Polixeniu

Trainer

Lectorul cursului: Anghel Polixeniu

Este absolvent al Institutului Politehnic din București, este formator autorizat ANC, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de specializare Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date, Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene, Competențe Antreprenoriale și Competențe Informatice.

De asemenea a participat ca lector în cadrul unor proiecte POSDRU cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane “Investeste in oameni!”

 

Curs Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date - Excel Avansat
Cursuri Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date

Cîrstea Daniela - Ioana

Cîrstea Daniela - Ioana

Trainer

Lectorul cursului: Cîrstea Daniela - Ioana

Este absolventă a Facultății de Inginerie Economică, având Master în specializarea Managementul Resurselor Umane. De asemenea este absolventă a cursului postuniversitar Evaluarea Riscurilor de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională.

Întocmește documentaţiile de SSM și PSI, evaluările de risc, controlează etapele proceselor de instruirire pentru desfășurarea în bune condiții a lucrărilor, participă la auditurile externe şi interne, oferă sprijin şi expertiză în proiecte şi/sau activităţi care au un impact asupra sănătăţii angajaţilor, identifică oportunităţile de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă.

Este formator autorizat ANC, cu experiență de peste 15 ani atât ca practician, cât și ca trainer, Manager al Sistemului de Management Securitate și Sănătate în Muncă, Manager al Sistemelor de Management al Calității, Specialist în domeniul SSM, Cadru Tehnic PSI, Coordonator în Materie de Securitate și Sănătate în muncă.

 

Curs Inspector în domeniul SSM

Ciucașu Carmen

Ciucașu Carmen

Trainer

Lectorul cursului: Ciucașu Carmen

Este absolventă a Facultății de Management Financiar Contabil din București cu specializare în Contabilitate și Informatică de Gestiune, este Contabil Șef în cadrul mai multor societăți comerciale,  având atribuții în operarea înregistrărilor contabile, inventariere, întocmirea situațiilor financiare semestriale și anuale, întocmirea pontajelor și a statelor de salarii, completarea și depunerea declarațiilor fiscale, relația cu organul fiscal etc. Are competențe în administrarea condominiilor, fiind totodată administrator și Cenzor în mai multe asociații de proprietari.

De asemenea este formator autorizat ANC, cu experiență de peste 15 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de perfecționare Contabil (toate modulele) și Administrator de Condominii.

 

Curs de Contabilitate Primară și Fiscalitate cu Utilizarea Calculatorului (Programul SagaSoft)
Contabilitate Financiară și Fiscalitate cu Utilizarea Calculatorului (Programul Saga Soft)
Curs Administrator de Condominii
Curs Contabilitate Aplicată și Fiscalitate cu Utilizarea Calculatorului (Programul SagaSoft)
Curs de Contabilitate în Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate (Programul SagaSoft)

Dumitru Eugen

Dumitru Eugen

Trainer

Lectorul cursului: Dumitru Eugen

Este licențiat în Științe Economice, având specializarea în Management. Este formator autorizat ANC, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de perfecționare Contabil și Specialist în Recrutare.

Ca responsabilități amintim: coordonarea activității contabile, întocmirea și verificarea balanței lunare, întocmirea declarațiilor/deconturilor conform dispozițiilor legale în vigoare și a specificului activității, întocmirea și comunicarea lucrărilor de planificare financiară și economică, a bugetului de venituri și cheltuieli, urmărirea profitului obținut de societate și realizarea controlului bugetar, analiza lunară a utilizării mijloacelor circulante, analiza periodică a stării și utilizării mijloacelor fixe, organizarea și asigurarea condițiilor optime pentru efectuarea inventarierii patrimoniale, analizarea cheltuielilor de producție și stabilirea de măsuri concrete pentru reducerea acestora, participarea la organizarea circuitului informațional, instruirea periodică a personalului care prestează activitate contabilă și financiară, întocmirea dosarelor de creditare bancă, întocmirea unor situații de sinteză, menținerea echilibrului financiar, etc.

De asemenea, a contribuit la obținerea finanțărilor pentru diverse proiecte ale societăților: proiecte de investiții, imobiliare, finanțate din fonduri structurale în cadrul programului POS CCE, precum și coordonarea echipei pentru implementarea unui sistem ERP pentru o companie cu cifra de afaceri de peste 15 mil. euro și o activitate complexă.

 

Curs de Contabilitate Primară și Fiscalitate cu Utilizarea Calculatorului (Programul SagaSoft)
Curs Specialist în Recrutare (inclusiv REVISAL)
Curs de Contabilitate în Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate (Programul SagaSoft)

Cursuri formare profesionala

Ce spun clientii nostri

Testimoniale