Echipa

Picon Training Center

Profesori

Mihaela Moisescu

Mihaela Moisescu

Formator, trainer

Mihaela este absolventă a Facultății de Limbi și literaturi străine, specializarea Engleză - Spaniolă, precum și Traducător Autorizat de Ministerul Justiției.

De asemenea a absolvit în cadrul Facultății de Stiințe Juridice, Economice și Administrative Master în specializarea Management,.ln prezent lucrând ca Manager Resurse Umane.

Mihaela a absolvit Business English la British Council, este Formator Autorizat, Specialist în Activitatea de Coaching, Consilier pentru Dezvoltare Personală, Consilier Vocațional, Referent Resurse Umane, Manager Resurse Umane, Evaluator de competențe profesionale, Tehnician în Administratție Publică, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer pentru cursurile de Limba Engleză, Limba Spaniolă (toate modulele), FormatorInstructor/Preparator Formare.și Referent Resurse Umane.

 

Curs Referent Resurse Umane (inclusiv REVISAL)

Cîrstea Daniela - Ioana

Cîrstea Daniela - Ioana

Trainer

Daniela - Ioana este absolventă a Facultății de Inginerie Economică, având Master în specializarea Managementul Resurselor Umane. De asemenea este absolventă a cursului postuniversitar Evaluarea Riscurilor de Accidentare și Îmbolnăvire Profesională.

De asemenea, întocmește documentaţiile de SSM și PSI, evaluările de risc, controlează etapele proceselor de instruirire pentru desfășurarea în bune condiții a lucrărilor, participă la auditurile externe şi interne, oferă sprijin şi expertiză în proiecte şi/sau activităţi care au un impact asupra sănătăţii angajaţilor, identifică oportunităţile de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă.

Este formator autorizat, cu experiență de peste 15 ani atât ca practician, cât și ca trainer, Manager al Sistemului de Management Securitate și Sănătate în Muncă, Manager al Sistemelor de Management al Calității, Specialist în domeniul SSM, Cadru Tehnic PSI, Coordonator în Materie de Securitate și Sănătate în muncă.

 

Curs Inspector în domeniul SSM

Ciucașu Carmen

Ciucașu Carmen

Trainer

Carmen este absolventă a Facultății de Management Financiar Contabil din București cu specializare în Contabilitate și Informatică de Gestiune, este Contabil Șef în cadrul mai multor societăți comerciale, având atribuții în operarea înregistrărilor contabile, inventariere, întocmirea situațiilor financiare semestriale și anuale, întocmirea pontajelor și a statelor de salarii, completarea și depunerea declarațiilor fiscale, relația cu organul fiscal etc.

Are competențe și în administrarea condominiilor, fiind totodată administrator și Cenzor în mai multe asociații de proprietari.

De asemenea este formator autorizat, cu experiență de peste 15 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de specializare Contabil (toate modulele) și Administrator de Condominii.

 

Curs de Contabilitate Primară și Partidă Simplă Computerizată și Fiscalitate (Programul SagaSoft C și PS)
Contabilitate Financiară Computerizată și Fiscalitate (Programul Saga Soft)
Curs Administrator de Condominii (Programul BlocManagerNET)
Curs Contabilitate Aplicată Computerizată și Fiscalitate (Programul SagaSoft)

Dumitru Eugen

Dumitru Eugen

Trainer

Eugen este licențiat în Științe Economice, având specializarea în Management. Este formator autorizat, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de perfecționare Contabil și Referent Resurse Umane.

Eugen are responsabilități în cadrul firmei de contabilitate: coordonarea activității contabile, întocmirea și verificarea balanței lunare, întocmirea declarațiilor/deconturilor conform dispozițiilor legale în vigoare și a specificului activității, întocmirea și comunicarea lucrărilor de planificare financiară și economică, a bugetului de venituri și cheltuieli, urmărirea profitului obținut de societate și realizarea controlului bugetar, analiza lunară a utilizării mijloacelor circulante, analiza periodică a stării și utilizării mijloacelor fixe, organizarea și asigurarea condițiilor optime pentru efectuarea inventarierii patrimoniale, analizarea cheltuielilor de producție și stabilirea de măsuri concrete pentru reducerea acestora, participarea la organizarea circuitului informațional, instruirea periodică a personalului care prestează activitate contabilă și financiară, întocmirea dosarelor de creditare bancă, întocmirea unor situații de sinteză, menținerea echilibrului financiar, etc.

De asemenea, a contribuit la obținerea finanțărilor pentru diverse proiecte ale societăților: proiecte de investiții, imobiliare, finanțate din fonduri structurale în cadrul programului POS CCE, precum și coordonarea echipei pentru implementarea unui sistem ERP pentru o companie cu cifra de afaceri de peste 15 mil. euro și o activitate complexă.

 

Curs de Contabilitate Primară și Partidă Simplă Computerizată și Fiscalitate (Programul SagaSoft C și PS)
Curs Referent Resurse Umane (inclusiv REVISAL)

Urdă Anca - Lăcrămioara

Urdă Anca - Lăcrămioara

Trainer

Anca – Lăcrămioara este licențiată în Științe Economice, având specializarea în Contabilitate și Informatică de Gestiune.

De asemenea a absolvit programul de masterat Gestiune și Audit Financiar, este formator autorizat ANC, Expert contabil, membru CECCAR, Expert Fiscal, Consultant Fiscal - membru  CCF, cu experiență de peste 15 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de specializare Contabil (toate modulele) și Competențe Antreprenoriale.

Anca – Lăcrămioara are responsabilități ca administrator în cadrul firmei de contabilitate: coordonarea activității,  relații cu clienții societății, întocmirea și verificarea balanțelor lunare, întocmirea declarațiilor fiscale conform dispozițiilor legale în vigoare și a specificului activității, întocmirea și comunicarea lucrărilor de planificare financiară și economică, a bugetului de venituri și cheltuieli, urmărirea profitului obținut de societate și realizarea controlului bugetar, activități de cenzorat pentru diverși clienți, audit financiar și consultanță fiscală, activități de formator în domeniul financiar – contabil.

 

Curs de Contabilitate Primară și Partidă Simplă Computerizată și Fiscalitate (Programul SagaSoft C și PS)
Contabilitate Financiară Computerizată și Fiscalitate (Programul Saga Soft)
Curs Contabilitate Aplicată Computerizată și Fiscalitate (Programul SagaSoft)

Jula Ramona - Elisabeta

Jula Ramona - Elisabeta

Trainer

Ramona – Elisabeta este licențiată în Științe Economice, având specializarea în Contabilitate și Informatică de Gestiune. De asemenea a absolvit programul de masterat Gestiunea Întreprinderilor Patrimoniale, este Expert contabil și membru CECCAR.

De asemenea, Ramona – Elisabeta este licențiată în Drept și este și Evaluator autorizat ANEVAR – membru titular, formator autorizat, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de specializare Contabil (toate modulele), Referent Resurse Umane și Administrator de Condominii.

Printre responsabilități, ca Expert Contabil și membru CECCAR, a organizat și condus servicii financiar – contabile, judiciare și extrajudiciare, în cadrul cabinetului de expertiză contabilă. De asemenea a organizat și condus activități de resurse umane la nivel de societăți comerciale, unități nonguvernamentale și direcții de cultură.

Ca evaluator de imobile și membru ANEVAR, a realizat evaluari de imobile pentru diferite scopuri.

A organizat și condus servicii de formare în domeniul financiar – contabil și activități specifice administrării de imobile, inclusiv activități de cenzorat și s-a implicat ca jurist în elaborarea legii asociațiilor de proprietari.

 

Curs Administrator de Condominii (Programul BlocManagerNET)

Cursuri formare profesionala

Ce spun clientii nostri

Testimoniale