Acreditari

Acreditari

Picon Training Center

Acreditari

Toate cursurile organizate de Centrul de Instruire PICON sunt acreditate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, fiind recunoscute la nivel național și internațional.

CERTIFICATELE DE ABSOLVIRE ȘI CALIFICARE AU VALABILITATE NELIMITATĂ !!!

Pentru recunoașterea internațională a diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competențe profesionale obținute în România este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatare ale Convenției de la Haga). În vederea aplicării apostilei sau a supralegalizarii de către organele competente este necesară verificarea autenticității diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competențe profesionale.

Verificarea autenticității se face de către instituția emitentă.

- Pentru verificarea autenticității certificatelor de competențe profesionale eliberate de centrele de evaluare autorizate de ANC trebuie să vă adresați Direcției standarde ocupaționale, calificări și atestare din cadrul Secretariatului Tehnic al ANC.

- Pentru verificarea autenticității certificatelor de calificare și de absolvire obținute în urma cursurilor de formare profesională trebuie să vă adresați comisiei județene care a autorizat furnizorul de formare profesională.

Programul de eliberare a certificatelor de calificare și absolvire pentru cursuri acreditate:

Program de lucru cu publicul:

Miercuri: 16:00 - 19:00
Vineri: 9:00-12:00

Certificatele de absolvire au valabilitate nelimitată, titularul certificatului de absolvire fiind rugat să prezinte un act de identitate.

Certificatele de absolvire se eliberează pe baza actului de identitate, după absolvirea unui curs acreditat.

Taxa de eliberare a unui duplicat este de 200 lei.

Duplicatul se eliberează o singură dată.

Pierderea certificatului de absolvire sau calificare trebuie anunțată în Monitorul Oficial.