Acreditari

Acreditari

Picon Training Center

Acreditari

Toate cursurile organizate de Centrul de Instruire PICON sunt acreditate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, fiind recunoscute la nivel național și internațional.

CERTIFICATELE DE ABSOLVIRE ȘI CALIFICARE AU VALABILITATE NELIMITATĂ !!!

Pentru recunoașterea internațională a diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competențe profesionale obținute în România este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatare ale Convenției de la Haga). În vederea aplicării apostilei sau a supralegalizarii de către organele competente este necesară verificarea autenticității diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competențe profesionale.

Verificarea autenticității se face de către instituția emitentă.

- Pentru verificarea autenticității certificatelor de calificare și de absolvire obținute în urma cursurilor de formare profesională trebuie să vă adresați comisiei județene care a autorizat furnizorul de formare profesională.

Programul de eliberare a certificatelor de calificare și absolvire pentru cursuri acreditate:

Program de lucru cu publicul:

Miercuri: 16:00 - 19:00
Vineri: 9:00-12:00

Certificatele de absolvire / calificare au valabilitate nelimitată, titularul certificatului de absolvire fiind rugat să prezinte un act de identitate.

Certificatele de absolvire / calificare se eliberează pe baza actului de identitate, după absolvirea unui curs acreditat.

- Taxa de eliberare a unui duplicat este de 200 lei.

Duplicatul se eliberează o singură dată.

Pierderea certificatului de absolvire sau calificare trebuie anunțată în Monitorul Oficial.

- Taxa de arhivare este de 100 lei (pentru persoanele care nu și-au ridicat certificatele de absolvire/calificare în termen de 1 an de la data examenului).

- Taxa de eliberare a unei adeverinței de înscriere și/sau absolvire a unui curs este de 50 lei/adeverință.

Persoanele care din motive personale nu au putut să își susțină examenul final de absolvire a cursului, trebuie să se reprogrameze, printr-un e-mail trimis la adresa office@cursuri-picon.ro, dar nu mai târziu de 12 luni de la data finalizării acestuia. În cazul depășirii termenului de 12 luni, persoanele care nu s-au prezentat pentru susținerea examenului de absolvire trebuie să refacă cursurl..

Reprogramarea la un nou examen va fi făcută exclusiv de cursantul care a absentat. În cazul reprogramării examenelor care nu au fost susținute, taxa de reprogramare este de 50 lei.