Contabilitate Financiară Computerizată și Fiscalitate (Programul Saga Soft)

Cursuri Formare Profesionala

Contabilitate Financiară Computerizată și Fiscalitate (Programul Saga Soft)

Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/7461/29.12.2022, cursul de specializare Contabilcod COR 331302 este autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației.

🌞 CURSURI DE VARĂ !!!

Preț standard: 1050 lei !!! (Scutit TVA)

Preț redus: numai 750 lei !!! Beneficiază de reduceri acum !!!

- la care se adaugă taxa de examen și eliberare a diplomei de 50 lei

PROGRAM DE DESFĂȘURARE CURS CONTABILITATE FINANCIARĂ COMPUTERIZATĂ ȘI FISCALITATE
(cu utilizarea programului SagaSoft)
Perioada curs Contabilitate Financiară Computerizată și Fiscalitate: Orar curs Contabilitate Financiară Computerizată și Fiscalitate: Dată începere curs Contabilitate Financiară Computerizată și Fiscalitate: Înscrierea la cursul de Contabilitate Financiară Computerizată și Fiscalitate se face la adresa de mail:

6 săptămâni (Luni, Miercuri și Joi)

18.30 - 21.00

22.07.2024 office@cursuri-picon.ro

LIVE !!! CURS ONLINE - pe platforma ZOOM - fără deplasări !!!

Examenul se va da tot online !!! - fără deplasări !!! 

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Școala își rezervă dreptul de a modifica data începerii cursului, în funcție de numărul participanților înscriși și de opțiunile acestora.

 

Curs de Contabilitate Financiară Computerizată și Fiscalitate (Programul SagaSoft):

Cursul de Contabilitate Financiară Computerizată și Fiscalitate este un mijloc eficient de însușire a cunoștințelor, de dobândire a competențelor financiar – contabile și specializare in legislația aferentă domeniului. Se dobândesc principii și deprinderi în contabilitatea financiară (întocmirea, circuitul documentelor și înregistrarea sistematică și cronologică a acestora și se prezintă operațiunile contabile curente întâlnite într-o societate comercială). De asemenea, modulele parcurse sunt adaptate atât afacerii dumneavoastră, indiferent de tipul sau mărimea acesteia, cât și persoanelor care lucrează în sectorul privat. Se utilizează programul SAGA SOFT, un cunoscut software integrat pentru evidență contabilă și de stocuri.


Cursul de Contabilitate Financiară Computerizată și Fiscalitate se organizează în timpul săptămânii sau în week-end.

Cursul este autorizat pentru toate competențele profesionale conform standardului ocupațional cod COR 331302.

CONȚINUT TEMATIC CURS CONTABILITATE FINANCIARĂ COMPUTERIZATĂ ȘI FISCALITATE (cu utilizarea programului SagaSoft) - UTILIZATOR MEDIU

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE – ELEMENTE PATRIMONIALE:

- Evaluare patrimoniu;
- Structura activului patrimonial;
- Structura pasivului patrimonial;
- Cheltuieli și venituri;
- Sfera de aplicare a obiectului contabilității;
- Sfera și principiile evaluării.

2. CONTUL – FUNCȚII, STRUCTURĂ, FORMĂ, REGULI DE FUNCȚIONARE
3. PLANUL DE CONTURI
4. APLICAREA NORMELOR ȘI REGLEMENTĂRILOR ÎN CONTABILITATEA AGENȚILOR ECONOMICI CONFORM OMFP 1802/ 2014 PENTRU APROBAREA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE
5. ANALIZA CONTABILĂ; ÎNTOCMIREA NOTELOR CONTABILE
6. CONTABILITATEA CAPITALURILOR
7. CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE, NECORPORALE, ÎN CURS ȘI FINANCIARE
8. CONTABILITATEA STOCURILOR ȘI A PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE
9. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU TERȚII
10. CONTABILITATEA TVA
11. CONTABILITATEA TREZORERIEI
12. CONTABILITATEA SALARIILOR – IMPOZITUL PE VENIT
13. IMPOZITUL PE VENITUL MICROINTREPRINDERILOR (NOUTĂȚI FISCALE)
14. CONTABILITATEA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
15. STABILIREA SITUAȚIEI ȘI A REZULTATELOR PATRIMONIULUI:

- Tehnica de întocmire a balanței precum și posibilități de identificare a erorilor de înregistrare în balanțe și corectarea acestora.
16. UTILIZAREA UNUI SOFT CONTABIL – SAGA SOFT:
- Introducerea datelor, verificarea/salvarea, tipărirea documentelor specifice.

Cursul urmărește prezentarea și interpretarea corectă a bazei legale privind întocmirea și utilizarea documentelor financiar – contabile precum și circuitul acestora între compartimentele unei unități patrimoniale.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza prin transfer bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro.

Contact:

Pentru orice detalii sunați la tel. 0724.77.24.25 sau 0787.63.23.75. Înscrierea o puteți face prin formularul de înscriere rapidă sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Program de lucru cu publicul (inclusiv eliberare a certificatelor de absolvire):

Miercuri: 16:00 - 19:00
Vineri: 9:00-12:00

Adresa: Ne găsiți într-o locație ultracentrală, Bld. Corneliu Coposu, Nr. 7, Bl. 104, Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, Sector 3 (Zona Piața Unirii - la parterul blocului se află MEDIDENT - clinica de Radiologie dentară)

Fiecare cursant va primi GRATUIT suport de curs.

Ce include investiţia:

- Activitatea de predare curs;

- Suportul de curs;

- Fişele de lucru;

- Examenul, eliberarea certificatului de absolvire al cursului;

Acte necesare:

- copie certificat naştere;
- copie certificat căsătorie/hotărâre de divorț (dacă este cazul);
- copie C.I.;
- copie ultima diplomă de studii (minim liceu absolvit cu/fără diplomă de bacalaureat).

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și este autorizat pentru competențele profesionale conform standardului ocupațional cod COR 331302.

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!

Rezervare / Inscriere

Ciucașu Carmen

Ciucașu Carmen

Trainer

Carmen este absolventă a Facultății de Management Financiar Contabil din București cu specializare în Contabilitate și Informatică de Gestiune, este Contabil Șef în cadrul mai multor societăți comerciale, având atribuții în operarea înregistrărilor contabile, inventariere, întocmirea situațiilor financiare semestriale și anuale, întocmirea pontajelor și a statelor de salarii, completarea și depunerea declarațiilor fiscale, relația cu organul fiscal etc.

Are competențe și în administrarea condominiilor, fiind totodată administrator și Cenzor în mai multe asociații de proprietari.

De asemenea este formator autorizat, cu experiență de peste 15 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de specializare Contabil (toate modulele) și Administrator de Condominii.

 

Urdă Anca - Lăcrămioara

Urdă Anca - Lăcrămioara

Trainer

Anca – Lăcrămioara este licențiată în Științe Economice, având specializarea în Contabilitate și Informatică de Gestiune.

De asemenea a absolvit programul de masterat Gestiune și Audit Financiar, este formator autorizat ANC, Expert contabil, membru CECCAR, Expert Fiscal, Consultant Fiscal - membru  CCF, cu experiență de peste 15 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de specializare Contabil (toate modulele) și Competențe Antreprenoriale.

Anca – Lăcrămioara are responsabilități ca administrator în cadrul firmei de contabilitate: coordonarea activității,  relații cu clienții societății, întocmirea și verificarea balanțelor lunare, întocmirea declarațiilor fiscale conform dispozițiilor legale în vigoare și a specificului activității, întocmirea și comunicarea lucrărilor de planificare financiară și economică, a bugetului de venituri și cheltuieli, urmărirea profitului obținut de societate și realizarea controlului bugetar, activități de cenzorat pentru diverși clienți, audit financiar și consultanță fiscală, activități de formator în domeniul financiar – contabil.

 

Ce spun clientii nostri

Testimoniale