Curs Administrator de Condominii (Programul BlocManagerNET)

Cursuri Formare Profesionala

Curs Administrator de Condominii (Programul BlocManagerNET)

Curs de calificare Administrator de Condominii - ACEST CURS DE CALIFICARE ESTE OBLIGATORIU !!! - CONFORM LEGII 196/2018, atât pentru administratorii care dețin deja un curs și/sau atestat pe legea veche, cât și pentru cei ce doresc să devină administratori.

După efectuarea cursului de calificare - administratorii trebuie să își depună dosarul la primărie în vederea eliberării atestatului conform Legii 196/2018 - valabil 4 ani. Cursul de calificare nu trebuie refăcut din 4 în 4 ani.

Administratorii de condominii care nu au obținut certificate de calificare profesională până la 01.01.2022 nu mai pot îndeplini funcția de administrator de condominii decât după obținerea certificatelor de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator.

Desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a activității de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute în Legea nr. 196/2018 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Constatarea contravenției de mai sus, făcută la sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu, precum și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare se face de către primari sau de împuterniciții acestora sau de către Poliția Locală.

 

Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/4946/08.08.2023, cursul de calificare Administrator de Condominii, cod COR 5153.3.1. este autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației.

 

PREGĂTIRE GENERALĂ MINIMĂ PENTRU ÎNSCRIERE LA CURS:

Participanţii trebuie să fie minim absolvenţi ai învățământului general obligatoriu (8/10 clase, după caz) - conform standardului ocupațional.

Cursul presupune dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare desfășurării profesiei de administrator de condominii, cunoașterea legislației de înființare și funcționare a asociațiilor de proprietari, a legislației muncii.

În situația în care, în urma evaluării inițiale sau în baza certificatelor de competență, se constată că participanții la programul de formare profesională dețin anumite competențe, durata pregătirii se va reduce corespunzător, fără a depăși însă 50% conform prevederilor Ordinului comun al Ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al Ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare (extras din standardul ocupațional).

 

Cursurile se desfășoară online, pe platforma Zoom (teoria), în timpul săptămânii, seara, sau în week-end.

Persoanele care dețin competențe date de cursuri efectuate anterior, de Administrator de Imobile și/sau dețin atestate de la primării, pe legea veche, pot să își înjumătățească perioada cursului cu o evaluare inițială și vor avea perioada de curs redusă la jumătate, adică în loc de 4,5 luni, vor efectua numai 2,2 luni de curs.

De asemenea și persoanele care nu au cursuri efectuate de Administrator de Imobile, pe legea veche, nu dețin atestate de la primărie, luate tot pe legea veche, dar dețin cunoștințe, date de studii medii sau superioare, cursuri efectuate, sau sunt persoane care activează deja ca presedinți de bloc, casieri, au cunoștințe de contabilitate primară, etc., pot să își înjumătățească perioada cursului cu o evaluare inițială. Această evaluare inițială se dă pentru a înjumătăți perioada cursului, adica în loc de 4,5 luni de zile, se reduce la 2,2 luni.

 

LIVE !!! CURS CU PERIOADA REDUSĂ LA JUMĂTATE !!! - durata cursului de 2,2 luni 

- în urma evaluării inițiale - care va avea loc sâmbătă, în data de 25.05.2024

ONLINE partea de teorie a cursului - pe platforma ZOOM - fără deplasări !!!

Practica se poate face și în cadrul asociațiilor de proprietari (sau în cadrul firmelor care se ocupă cu administrarea asociațiilor, firme de contabilitate, etc.), de unde aduceți adeverință, sau se poate efectua la sala de clasă (locația este ultracentrală - zona Piața Unirii - București).

Veți inițializa si edita liste de plată pentru întreținere, acesta fiind și principalul scop al programului BlocManagerNET. Formatul poate include oricâte coloane standard sau definite de utilizator. Distribuirea cheltuieilor se face pe coloane şi se împarte proporţional cu parametrul stabilit (ex: numărul de persoane, cota parte, egal etc).

Școala noastră are un parteneriat cu firma XiSoft Company - BlocManagerNet - acesta fiind un program pentru administrarea asociațiilor de proprietari cu acces online pentru proprietari.

Bonus !!! Participanţii la curs care doresc să achiziiționeze programului BlocManagerNET, vor beneficia de reducere de 10% din valoare !!!

 

OFERTA SPECIALĂ !!!

Preț standard: 850 lei !!! (Scutit TVA)

Preț redus: numai 550 lei !!! (Scutit TVA) 

- la acest preț se adaugă 50 x 2 = 100 lei taxele de examene și eliberare a certificatului de calificare (preț final 650 lei).

Data începerii cursului: 28.05.2024

Examenul de absolvire se susține, conform Ordinului nr. 1149/2020 numai la clasă (în București) -  nu se poate susține online.

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Fiecare cursant va primi GRATUIT suport de curs.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs.

Plata cursurilor se va realiza prin transfer bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro, sau pe whatsapp.

Contact:

Pentru orice detalii sunați la tel. 0724.77.24.25 sau 0787.63.23.75. Înscrierea o puteți face prin formularul de înscriere rapidă sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Program de lucru cu publicul (inclusiv eliberare a certificatelor de absolvire):

Miercuri: 16:00 - 19:00
Vineri: 9:00-12:00

Adresa: Ne găsiți într-o locație ultracentrală, Bld. Corneliu Coposu, Nr. 7, Bl. 104, Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, Sector 3 (Zona Piața Unirii - la parterul blocului se află MEDIDENT - clinica de Radiologie dentară)

sau:

LIVE !!! - CURS CU PERIOADA ÎNTREAGĂ !!! - durata cursului de 4,5 luni

ONLINE partea de teorie a cursului - pe platforma ZOOM - fără deplasări !!! 

Practica se poate face și în cadrul asociațiilor de proprietari (sau în cadrul firmelor care se ocupă cu administrarea asociațiilor, firme de contabilitate, etc.), de unde aduceți adeverință, sau se poate efectua la sala de clasă (locația este ultracentrală - zona Piața Unirii - București).

Veți inițializa si edita liste de plată pentru întreținere, acesta fiind și principalul scop al programului BlocManagerNET. Formatul poate include oricâte coloane standard sau definite de utilizator. Distribuirea cheltuieilor se face pe coloane şi se împarte proporţional cu parametrul stabilit (ex: numărul de persoane, cota parte, egal etc).

Școala noastră are un parteneriat cu firma XiSoft Company - BlocManagerNet - fiind un program pentru administrarea asociațiilor de proprietari cu acces online pentru proprietari.

Bonus !!! Participanţii la curs care doresc să achiziiționeze programului BlocManagerNET, vor beneficia de reducere de 10% din valoare !!!

 

OFERTA SPECIALĂ !!!

Preț standard: 950 lei !!! (Scutit TVA)

Preț redus: numai 650 lei !!! (Scutit TVA)

- la care se adaugă taxa de examen și eliberare a certificatului de calificare de 50 lei (preț final 700 lei)

 Data începerii cursului: 28.05.2024

Examenul de absolvire se susține, conform Ordinului nr. 1149/2020 numai la clasă (în București) -  nu se poate susține online.

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Fiecare cursant va primi GRATUIT suport de curs.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. 

Plata cursurilor se va realiza prin transfer bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro, sau pe whatsapp.

Contact:

Pentru orice detalii sunați la tel. 0724.77.24.25 sau 0787.63.23.75. Înscrierea o puteți face prin formularul de înscriere rapidă sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Program de lucru cu publicul (inclusiv eliberare a certificatelor de absolvire):

Miercuri: 16:00 - 19:00
Vineri: 9:00-12:00

Adresa: Ne găsiți într-o locație ultracentrală, Bld. Corneliu Coposu, Nr. 7, Bl. 104, Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, Sector 3 (Zona Piața Unirii - la parterul blocului se află MEDIDENT - clinica de Radiologie dentară)

Ce include investiția:

 • Activitatea de predare curs;
 • Suportul de curs;
 • Fișele de lucru;
 • Examenul, eliberarea certificatului de calificare al cursului

Acte necesare:

- copie certificat naștere;
- copie certificat căsătorie sau hotărâre de divorț (în cazul schimbării numelui - dacă este cazul);
- copie C.I.
- copie ultima diplomă de studii (minim 8/10 clase - învățământ general obligatoriu, după caz);

- copii după certificate de absolvire de administratori de imobile, după atestatele de la primării (luate pe legea veche), dacă este cazul.

Dorești o carieră în administrația condominiilor?

Vrei să fii Administrator?

Obiectiv: Curs de calificare Administrator de Condominii

Se adresează persoanelor ce doresc să urmeze o carieră în acest domeniu, sau celor ce sunt deja administratori de imobile. 

Rolul unui administrator în cadrul asociațiilor de proprietari este important, acesta asigurând atât cunoașterea prevederilor legislative cat și a schimbărilor intervenite în ultima perioadă. Cursul este preponderent practic, predat de traineri practicieni, cu o bogată experiență, ce oferă exemple concrete din cadrul asociațiilor de proprietari, studii de caz, prin interpretarea corectă a Legii nr. 196/2018.

Tematica:

- Prezentarea Legii nr. 196/2018,  privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

Registre obligatorii (jurnal, inventar, evidența fondului de reparații, evidența fondului de rulment, evidența sumelor speciale, evidența fondului de penalizări);

Arhivarea documentelor gestionate de administrator (dosare de corespondență cu membrii asociației, de corespondență cu terții, dosarele listelor de întreținere cu documentele justificative anexate - facturi, state de salarii, deconturi, dosarul consumurilor contorizate - apa rece, caldă, gaze, contracte cu terții - apă, curent electric, gaze, telefonie, etc., dosare cu acte justificative bancă, dosare cu actele constitutive ale asociației de proprietari, dosare reparații pe lucrări - terasă, subsol, scară, anexe, dosar cu procesele verbale și hotărâri generale ale Comitetului Executiv);

Aspecte generale privind legislația muncii și obligații fiscale;

- Modalitatea de calcul și întocmirea listelor de întreținere folosind programul Bloc ManagerNET (inclusiv e-factura)

 • oferă multiple opţiuni pentru definirea coloanelor şi a formatului tabelului de cheltuieli
 • distribuie facturile proporţional cu: numărul de persoane, suprafaţa totală, suprafaţa utilă, numărul de elemenţi, cota parte
 • permite definirea altor doi parametrii pentru distribuirea cheltuielilor (ex: numărul de camere, etajul, amplasarea etc)
 • lucrează cu, toate tipurile de contoare analogice şi digitale: apă rece, apă caldă, căldură, gaz, răcire, energie electrică
 • împarte pierderile de la contoarele de apă, în funcţie de opţiunile utilizatorului (ex: egal, proporţional cu, consumul, după numărul de persoane etc)
 • evidenţiază apartamentele debranşate de la, orice tip de cheltuială (ex: apă caldă, gaz, căldură, salubritate etc)
 • aplică subvenţiile pentru incălzire
 • calculează penalităţi pentru datoriile restante (implicit 0,2% pe zi)
 • repartizează automat, facturile de penalităţi emise de furnizori
 • oferă multiple opţiuni pentru stabilirea politicii penalizărilor (ex: numărul de zile după care, o datorie este considerată restantă)
 • permite adunarea sau restituirea unui fond
 • calculează şi repartizează cheltuielile cu salariile
 • listează multiple rapoarte explicative
 • tipărirea se poate face pe orice format de hartie, suportat de imprimantă
 • salvările şi copiile de siguranţă se fac automat
 • este conform cu legislaţia în vigoare

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!

Rezervare / Inscriere

Ciucașu Carmen

Ciucașu Carmen

Trainer

Carmen este absolventă a Facultății de Management Financiar Contabil din București cu specializare în Contabilitate și Informatică de Gestiune, este Contabil Șef în cadrul mai multor societăți comerciale, având atribuții în operarea înregistrărilor contabile, inventariere, întocmirea situațiilor financiare semestriale și anuale, întocmirea pontajelor și a statelor de salarii, completarea și depunerea declarațiilor fiscale, relația cu organul fiscal etc.

Are competențe și în administrarea condominiilor, fiind totodată administrator și Cenzor în mai multe asociații de proprietari.

De asemenea este formator autorizat, cu experiență de peste 15 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de specializare Contabil (toate modulele) și Administrator de Condominii.

 

Jula Ramona - Elisabeta

Jula Ramona - Elisabeta

Trainer

Ramona – Elisabeta este licențiată în Științe Economice, având specializarea în Contabilitate și Informatică de Gestiune. De asemenea a absolvit programul de masterat Gestiunea Întreprinderilor Patrimoniale, este Expert contabil și membru CECCAR.

De asemenea, Ramona – Elisabeta este licențiată în Drept și este și Evaluator autorizat ANEVAR – membru titular, formator autorizat, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de specializare Contabil (toate modulele), Referent Resurse Umane și Administrator de Condominii.

Printre responsabilități, ca Expert Contabil și membru CECCAR, a organizat și condus servicii financiar – contabile, judiciare și extrajudiciare, în cadrul cabinetului de expertiză contabilă. De asemenea a organizat și condus activități de resurse umane la nivel de societăți comerciale, unități nonguvernamentale și direcții de cultură.

Ca evaluator de imobile și membru ANEVAR, a realizat evaluari de imobile pentru diferite scopuri.

A organizat și condus servicii de formare în domeniul financiar – contabil și activități specifice administrării de imobile, inclusiv activități de cenzorat și s-a implicat ca jurist în elaborarea legii asociațiilor de proprietari.

 

Ce spun clientii nostri

Testimoniale