Curs Contabilitate Aplicată Computerizată și Fiscalitate (Programul SagaSoft)

Cursuri Formare Profesionala

Curs Contabilitate Aplicată Computerizată și Fiscalitate (Programul SagaSoft)

Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/7461/29.12.2022, cursul de specializare Contabil este autorizat de  Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației.

 

🌞 CURSURI DE VARĂ !!!

Preț standard: 950 lei !!! (Scutit TVA)

Preț redus: numai 650 lei !!! Beneficiază de reduceri acum !!!

- la care se adaugă taxa de examen și eliberare a diplomei de 50 lei

PROGRAM DE DESFĂȘURARE CURS CONTABILITATE APLICATĂ COMPUTERIZATĂ ȘI FISCALITATE
(cu utilizarea programului SagaSoft)
Perioada curs Contabilitate Aplicată Computerizată și Fiscalitate: Orar curs Contabilitate Aplicată Computerizată și Fiscalitate: Dată începere curs Contabilitate Aplicată Computerizată și Fiscalitate: Înscrierea la cursul Contabilitate Aplicată Computerizată  și Fiscalitate se face la adresa de mail:
4 săptămâni (Vineri și Sâmbătă)

18.30 - 21.00 - Vineri

9.00 - 14.00 - Sâmbăta

26.07.2024 office@cursuri-picon.ro


LIVE !!! CURS ONLINE - pe platforma Zoom - fără deplasări !!!

Examenul se va da tot online !!! - fără deplasări !!!

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!! 

Școala își rezervă dreptul de a modifica data începerii cursului, în funcție de numărul participanților înscriși și de opțiunile acestora.

Investește în cariera ta și vei deveni un adevărat profesionist !!!

Se utilizează programul SAGA SOFT C, un cunoscut software integrat pentru evidență contabilă și de stocuri.
Se prezintă operațiunile contabile curente întâlnite într-o societate comercială.

Cursul de Contabilitate Aplicată Computerizată și Fiscalitate (cu utilizarea programului SagaSoft C) se organizează în timpul săptămânii sau în week-end.

Cursul este autorizat pentru competențele profesionale conform standardului ocupațional cod COR 331302.

CONȚINUT TEMATIC CURS CONTABILITATE APLICATĂ COMPUTERIZATĂ ȘI FISCALITATE (cu utilizarea programului SagaSoft C) - UTILIZATOR EXPERIMENTAT

1.     Contabilitatea modificării capitalului social: reducerea/majorarea capitalului; modificarea acționariatului.

2.     Contabilitatea imobilizărilor: operațiuni de leasing financiar, leasing operațional, leaseback.

3.     Reevaluarea mijloacelor fixe.

4.     Contabilitatea garanțiilor: garanții de bună execuție, garanții gestionari, garanții chirii, garanții bancare.

5.     Achiziții și livrări intracomunitare de bunuri și servicii.

6.     Achiziții și livrări non UE (operațiuni de import/export, recepția bunurilor din import).

7.     Contabilitatea reducerilor comerciale și financiare.

8.     Tratamentul contabil și fiscal al cheltuielilor de protocol și al cheltuielilor în favoarea asociaților.

9.     Contabilitatea tichetelor de masă, cadou și vacanță.

10.   Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în avans.

11.   Corectarea erorilor contabile; exemple.

12.   Întocmirea și generarea declarațiilor  fiscale cu ajutorul programului SAGA: D112, D100, D300, D390, D394, D700..

13.   Întocmirea ordinelor de plată pentru datoriile către bugetul de stat; calculul și înregistrarea dobânzilor și penalităților de întârziere pentru obligațiile bugetare.

14.   Tehnici de control pentru balanța de verificare lunară; cum citim o balanță contabilă.

15.   Operațiunile privind închiderea exercițiului financiar: înregistrarea rezultatelor inventarierii, reevaluarea creanțelor, datoriilor și disponibilităților în valută, creanțe incerte.

16.   Repartizarea profitului: constituirea rezervei legale, distribuirea dividendelor, acoperirea pierderii contabile.

17.   Întocmirea situațiilor financiare anuale și a anexelor.

18.  Repartizarea interimară a dividendelor.

19.  Cash flow-ul: importanța, metoda, analiza pe baza fluxurilor de numerar. Studiu de caz.

 

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza prin transfer bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro

Contact:

Pentru orice detalii sunați la tel. 0724.77.24.25 sau 0787.63.23.75. Înscrierea o puteți face prin formularul de înscriere rapidă sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Program de lucru cu publicul (inclusiv eliberare a certificatelor de absolvire):

Miercuri: 16:00 - 19:00
Vineri: 9:00-12:00

Adresa: Ne găsiți într-o locație ultracentrală, Bld. Corneliu Coposu, Nr. 7, Bl. 104, Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, Sector 3 (Zona Piața Unirii - la parterul blocului se află MEDIDENT - clinica de Radiologie dentară)

Fiecare cursant va primi GRATUIT suport de curs.

Ce include investiția:
  • Activitatea de predare curs;
  • Suportul de curs;
  • Fișele de lucru;
  • Examenul, eliberarea certificatului de absolvire al cursului

Acte necesare:

- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (dacă este cazul)
- copie C.I.
- copie ultima diplomă de studii (liceu absolvit cu/fără diplomă de bacalaureat)

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!

Rezervare / Inscriere

Ciucașu Carmen

Ciucașu Carmen

Trainer

Carmen este absolventă a Facultății de Management Financiar Contabil din București cu specializare în Contabilitate și Informatică de Gestiune, este Contabil Șef în cadrul mai multor societăți comerciale, având atribuții în operarea înregistrărilor contabile, inventariere, întocmirea situațiilor financiare semestriale și anuale, întocmirea pontajelor și a statelor de salarii, completarea și depunerea declarațiilor fiscale, relația cu organul fiscal etc.

Are competențe și în administrarea condominiilor, fiind totodată administrator și Cenzor în mai multe asociații de proprietari.

De asemenea este formator autorizat, cu experiență de peste 15 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de specializare Contabil (toate modulele) și Administrator de Condominii.

 

Urdă Anca - Lăcrămioara

Urdă Anca - Lăcrămioara

Trainer

Anca – Lăcrămioara este licențiată în Științe Economice, având specializarea în Contabilitate și Informatică de Gestiune.

De asemenea a absolvit programul de masterat Gestiune și Audit Financiar, este formator autorizat ANC, Expert contabil, membru CECCAR, Expert Fiscal, Consultant Fiscal - membru  CCF, cu experiență de peste 15 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de specializare Contabil (toate modulele) și Competențe Antreprenoriale.

Anca – Lăcrămioara are responsabilități ca administrator în cadrul firmei de contabilitate: coordonarea activității,  relații cu clienții societății, întocmirea și verificarea balanțelor lunare, întocmirea declarațiilor fiscale conform dispozițiilor legale în vigoare și a specificului activității, întocmirea și comunicarea lucrărilor de planificare financiară și economică, a bugetului de venituri și cheltuieli, urmărirea profitului obținut de societate și realizarea controlului bugetar, activități de cenzorat pentru diverși clienți, audit financiar și consultanță fiscală, activități de formator în domeniul financiar – contabil.