Curs Referent Resurse Umane (inclusiv REVISAL)

Cursuri Formare Profesionala

Curs Referent Resurse Umane (inclusiv REVISAL)

Investește în cariera ta și vei deveni un adevărat profesionist !!!

Dorești să-ți construiești sau să-ți dezvolți cariera în resurse umane?

Cursul Referent Resurse Umane este un curs complex, ce se adresează persoanelor ce doresc să urmeze o carieră în domeniul Resurselor umane.

Acest curs este un mijloc eficient de dobândire a cunoştinţelor ce se folosesc și în relaţiile cu Inspectoratul Teritorial de Muncă. În multe societăți, Inspectorul Resurse Umane (după noul Standard Ocupațional denumirea a fost schimbată din Inspector/Referent Resurse Umane în Referent Resurse Umane) asigură atât recrutarea, selecția, evaluarea și integrarea personalului, cât și întocmirea contractelor individuale de muncă. De asemenea întocmesc și completează Registrul General de Evidență a Salariaților, folosesc programul REVISAL, ceea ce implică cunoașterea prevederilor legislative cât și a schimbărilor intervenite în ultima perioadă. Cursul este preponderent practic, predat de specialiști în domeniu, practicieni, cu o bogată experiență și vechime, ce oferă exemple concrete ale societăților, precum și studii de caz.

 

TEMATICA:

CODUL MUNCII – INSTRUMENTUL DE REGLEMENTARE A RAPORTURILOR DE MUNCĂ      

 • Principii fundamentale în relațiile de muncă
 • Contractul colectiv de muncă
 • Contractul individual de muncă
 • Încheierea (după procesul de recrutare și selecție)
 • Executarea
 • Modificarea
 • Suspendarea
 • Încetarea
 • Contractul de ucenicie la locul de muncă
 • Contractul de muncă la domiciliu
 • Contractul de muncă temporară
 • Contractul individual de muncă întocmit tinerilor dezavantajați (conform Legii nr. 189/2018)
 • Contractul individual de muncă cu clauză de telemuncă
 • Contractul de muncă temporară cu clauza de telemuncă
 • Timpul de muncă
 • Durata timpului de muncă
 • Munca suplimentară
 • Munca de noapte
 • Repausuri periodice
 • Pauza de masă şi repausul zilnic
 • Repausul săptămânal
 • Sărbătorile legale
 • Concediile
 • Concediile de odihnă anuale
 • Alte concedii ale salariaţilor
 • Concediile pentru formare profesională
 • Zilele libere plătite pentru evenimente familiale deosebite
 • Salarizare
 • Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 • Plata salariului
 • Sănătatea şi securitatea în muncă
 • Reguli generale
 • Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
 • Protecţia salariaţilor prin servicii medicale
 • Regulamentul intern
 • Răspunderea disciplinară 
 • Răspunderea patrimonială
 • Răspunderea contravențională     
 • Răspunderea penală         
 • Jurisdicția muncii 

ÎNTOCMIREA ȘI COMPLETAREA REGISTRULUI GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR (PROGRAMUL REVISAL)          

RECRUTAREA ȘI SELECȚIA RESURSELOR UMANE

- Organizarea și desfășurarea recrutării

- Surse și metode de recrutare

- Factorii care influențează selecția

- Procesul de selecție

JOB - HUNTING 

Acest modul oferă cursanților răspunsurile la întrebările pe care fiecare candidat și le pune înaintea găsirii unui  job corespunzător dorințelor sale.

Pașii obținerii unei angajări:

 • CV-ul - este cartea de vizită a fiecărui candidat
 • Secțiunile CV-ului sunt
 • datele personale
 • obiectivele
 • studiile
 • specializările/atestatele obținute
 • experiența profesională
 • competemțele digitale
 • limbile străine cunoscute
 • abilitățile/aptitudinile
 • referințele și hobby-urile
 • Greșelile de evitat în întocmirea CV-ului
 • Scrisoarea de intenție
 • Scrisoarea de recomandare
 • Pregătirea pentru interviu
 • Interviul și limbajul trupului
 • Finalul interviului: eșec sau reușită?

 

 PROGRAM DE DESFĂȘURARE CURS REFERENT RESURSE UMANE (PROGRAMUL REVISAL)

Perioada curs Referent Resurse Umane

Orar curs Referent Resurse Umane Dată începere curs Referent Resurse Umane Înscrierile la cursul Referent Resurse Umane se fac la adresa de mail:
 

18.30 - 21.00

- în curs de programare office@cursuri-picon.ro

LIVE !!! CURS ONLINE - pe platforma ZOOM - fără deplasări !!!

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Fiecare participant la curs va primi GRATUIT suport de curs, care conține bibliografie, legislație, exerciții demonstrative.

Examenul constă în verificarea cunostințelor teoretice printr-un test grilă (proba teoretică) și practice prin prezentarea proiectului (proba practică).

Ce include investiția:
 • Activitatea de predare curs;
 • Suportul de curs;
 • Fișele de lucru;
 • Examenul, eliberarea certificatului de calificare al cursului

Acte necesare:

- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (dacă este cazul)
- copie C.I.
- copie ultima diplomă de studii (studii medii)

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Școala își rezervă dreptul de a modifica data începerii cursului, în funcție de numărul participanților înscriși și de opțiunile acestora.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza prin transfer bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro.

Contact:

Pentru orice detalii sunați la tel. 0724.77.24.25 sau 0787.63.23.75. Înscrierea o puteți face prin formularul de înscriere rapidă sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Program de lucru cu publicul (inclusiv eliberare a certificatelor de absolvire):

Miercuri: 16:00 - 19:00
Vineri: 9:00-12:00

Adresa: Ne găsiți într-o locație ultracentrală, Bld. Corneliu Coposu, Nr. 7, Bl. 104, Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, Sector 3 (Zona Piața Unirii - la parterul blocului se află MEDIDENT - clinica de Radiologie dentară)

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!

Rezervare / Inscriere

Dumitru Eugen

Dumitru Eugen

Trainer

Eugen este licențiat în Științe Economice, având specializarea în Management. Este formator autorizat, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de perfecționare Contabil și Referent Resurse Umane.

Eugen are responsabilități în cadrul firmei de contabilitate: coordonarea activității contabile, întocmirea și verificarea balanței lunare, întocmirea declarațiilor/deconturilor conform dispozițiilor legale în vigoare și a specificului activității, întocmirea și comunicarea lucrărilor de planificare financiară și economică, a bugetului de venituri și cheltuieli, urmărirea profitului obținut de societate și realizarea controlului bugetar, analiza lunară a utilizării mijloacelor circulante, analiza periodică a stării și utilizării mijloacelor fixe, organizarea și asigurarea condițiilor optime pentru efectuarea inventarierii patrimoniale, analizarea cheltuielilor de producție și stabilirea de măsuri concrete pentru reducerea acestora, participarea la organizarea circuitului informațional, instruirea periodică a personalului care prestează activitate contabilă și financiară, întocmirea dosarelor de creditare bancă, întocmirea unor situații de sinteză, menținerea echilibrului financiar, etc.

De asemenea, a contribuit la obținerea finanțărilor pentru diverse proiecte ale societăților: proiecte de investiții, imobiliare, finanțate din fonduri structurale în cadrul programului POS CCE, precum și coordonarea echipei pentru implementarea unui sistem ERP pentru o companie cu cifra de afaceri de peste 15 mil. euro și o activitate complexă.

 

Mihaela Moisescu

Mihaela Moisescu

Formator, trainer

Mihaela este absolventă a Facultății de Limbi și literaturi străine, specializarea Engleză - Spaniolă, precum și Traducător Autorizat de Ministerul Justiției.

De asemenea a absolvit în cadrul Facultății de Stiințe Juridice, Economice și Administrative Master în specializarea Management,.ln prezent lucrând ca Manager Resurse Umane.

Mihaela a absolvit Business English la British Council, este Formator Autorizat, Specialist în Activitatea de Coaching, Consilier pentru Dezvoltare Personală, Consilier Vocațional, Referent Resurse Umane, Manager Resurse Umane, Evaluator de competențe profesionale, Tehnician în Administratție Publică, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer pentru cursurile de Limba Engleză, Limba Spaniolă (toate modulele), FormatorInstructor/Preparator Formare.și Referent Resurse Umane.