Cursuri Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date

Cursuri Formare Profesionala

Cursuri Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date

Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/1148/12.03.2020, cursul de specializare Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date este autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Autoritatea Națională pentru Calificări.

 

Investește în cariera ta și vei deveni un adevărat profesionist !!!

Aveţi nevoie să lucraţi la calculator? Până acum poate nu aţi avut nevoie la locul de muncă, copiii, prietenii sau cunoştinţele care ştiu să "butoneze" nu au timp, sau nu au răbdare să vă explice... Atunci acest curs este cel mai potrivit pentru dumneavoastră, în cazul în care vreţi să o "luaţi de la început", să vă reamintiţi (dacă este cazul) sau să vă fixaţi cunoștinţele!

Obțineți și o certificare cu ajutorul căreia puteți participa la interviuri, concursuri pentru ocuparea unor posturi, atât în mediul privat cât și la stat.

Cursul Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date – vă asigură cunostinţele necesare, care privesc folosirea calculatorului, sistemele de operare, diversele softuri, editorul de text Microsoft Word, programul de calcul tabelar Microsoft Excelprogramul de prezentări Microsoft PowerPoint, navigarea pe internet şi poşta electronică.

Cursul Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date  este unul dintre cele mai răspândite programe de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator. Cu ajutorul acestui curs de Competenţe Informatice vă puteţi creşte gradul de mobilitate profesională şi puteţi utiliza calculatorul în mod eficient şi productiv indiferent de vârstă, profesie sau domeniu de activitate.

Obiectiv:
Însuşirea cunostinţelor de bază şi formarea reflexelor şi deprinderilor de utilizare a calculatorului în vederea prelucrării informaţiilor şi a datelor.

Metode de predare:
Demonstrative şi exerciţii individuale (practice).

CONŢINUT TEMATIC CURS Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date:

1. Concepte generale ale Tehnologiei Informaților

2. Utilizarea computerului şi organizarea fişerelor

3. Procesarea textelor cu ajutorul editorului de texte Microsoft Word

Prezentarea programului, introducerea şi editarea textelor: reguli de introducere a datelor, deplasări în cadrul textului introdus, ştergerea caracterelor, reguli pentru semnele de punctuaţie.

Operații cu fișiere: Salvarea unui fișier: reguli de salvare; Crearea unei copii a fișierului curent; Închiderea: documentului curent, respectiv a programului; Deschiderea unui document; Crearea unui document nou; Previzualizarea documentului; Mărirea sau micșorarea imaginii; Barele de defilare.

Formatarea: Documentului, a textului și a paragrafelor

Stabilirea: Mărimii paginii, Orientarea paginii, a marginilor documentului; Selectarea textului; Stabilirea unui font de bază; Alinierea paragrafelor: Tipul alinierii, Stabilirea alineatului, Spațiile dintre liniile paragrafului, Spațiile dintre paragrafe, Distanța față de marginile documentului; Stabilirea marcatorilor pentru paragrafe: Particularizarea marcatorilor; Stabilirea numerotărilor pentru paragrafe: Particularizarea numerotărilor.

Numerotarea paginilor documentului: Căutarea unei informații în document; Înlocuirea unei informații din document; Operații cu zone de text: copierea, mutarea, ștergerea.

Tabele: proprietăți ale tabelelor.

4. Informații generale despre produsul de calcul tabelar Microsoft Office EXCEL

Elementele ferestrei registrului:
Prezentarea programului: Bara de titlu, Bara de meniuri, Bara cu instrumente de lucru, Bara cu formule, Fereastra registrului; Elementele ferestrei registrului; Operații cu fișiere: Salvarea unui fișier; Crearea unei copii; Închiderea: documentului curent, a programului; Deschiderea unui document; Crearea unui document nou; Mărirea sau micșorarea imaginii; Afișarea caracterelor netipăribile; Barele de defilare; Introducerea datelor; Validarea datelor; Modificarea unei celule; Deplasarea în cadrul celulelor; selectarea, inserarea, ștergerea și formatarea celulelor: stabilirea felului informației din celule, alinierea în cadrul celulei, stabilirea caracterului (fontului) din celulă, chenarele celulelor, umplerea celulelor cu un fond de culoare, lucrul cu foile de calcul: Selectare, redenumire, adăugare, ștergere, mutare, copiere, folosirea formulelor. Introducerea formulelor: facilitatea AutoFill, funcții uzuale: SUM, AVERAGE, COUNT, TODAY, MAX, MIN.

5. Informații generale despre programul Microsoft Office POWERPOINT

Prezentarea programului: Moduri de lucru, formarea deprinderilor și experimentarea operațiunilor de formatare a aspectului caracterelor, marcatorilor și numerotării, alinierilor spațiului între linii și între paragrafe;
Formatarea slide-ului; Schimbarea aspectului pentru slide; Animarea elementelor unui slide; Adăugarea unui nou slide; Ștergerea unui slide; Tranziția paginilor; Moduri de afișare a paginilor; Alegerea unei scheme de culoare; Alegerea unui fundal; Alegerea unui șablon.

6. Informaţie şi Comunicare (Internet)

7. Recapitulare

Fiecare cursant va avea la dispoziție calculator și va primi GRATUIT suport de curs.

 

PROGRAM DE DESFĂȘURARE CURS Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date
Perioadă curs Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date: Orar curs Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date: Data începerii cursului Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date: Înscrierea la cursul Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date se face la adresa de mail:
3 săptămâni (Joi și Vineri) 18.30 - 21.00 19.11.2020 office@cursuri-picon.ro
 
 

INVESTIȚIE:

Preț curs on-line: 500 lei

- la care se adaugă taxa de examen și eliberare a diplomei de 50 lei

În vederea adoptării noilor măsuri impuse la nivel național pentru prevenirea răspândirii virusului COVID19 informăm cursanții școlii noastre că în acest moment cursurile noastre acreditate se vor desfășura on-line, pe platforma Zoom. Examenul se va da tot on-line.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza doar prin virament bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro, sau pe whatsapp.

Pentru rezervări de loc sunați la tel. 0724.77.24.25 (Vodafone), 0787.63.23.75 (Telekom), 021.312.94.57 (Telekom), prin formularul de înscriere sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Veți fi anunțați din secretariatul școlii noastre când veți putea relua activitatea la clasă, la sediul nostru.

Sediul nostru este în București, într-o locație ultracentrală, în bld. Magheru, nr. 5, intrarea în locație făcându-se lateral, pe str. Anastasie Simu nr. 6, sc. B, et. 1, apt. 17, sect. 1, zona Piața Romană, lângă Hotel Lido.


În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!

Rezervare / Inscriere

Sala pentru Cursuri Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date