Curs Administrator de Condominii

Cursuri Formare Profesionala

Curs Administrator de Condominii

Curs Administrator de Condominii

PREGĂTIRE GENERALĂ MINIMĂ PENTRU ÎNSCRIERE LA CURS:

Participanţii trebuie să fie absolvenţi ai învățământului general obligatoriu (8/10 clase, după caz).

Cursul presupune dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare desfășurării profesiei de administrator de condominii, cunoașterea legislației de înființare și funcționare, a legislației muncii.

Tematica:

- Prezentarea Legii nr. 196/2018,  privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

- Registre obligatorii (jurnal, inventar, evidența fondului de reparații, evidența fondului de rulment, evidența sumelor speciale, evidența fondului de penalizări);

- Arhivarea documentelor gestionate de administrator (dosare de corespondență cu membrii asociației, de corespondență cu terții, dosarele listelor de întreținere cu documentele justificative anexate - facturi, state de salarii, deconturi, dosarul consumurilor contorizate - apa rece, caldă, gaze, contracte cu terții - apă, curent electric, gaze, telefonie, etc., dosare cu acte justificative bancă, dosare cu actele constitutive ale asociației de proprietari, dosare reparații pe lucrări - terasă, subsol, scară, anexe, dosar cu procesele verbale și hotărâri generale ale Comitetului Executiv);

- Aspecte generale privind legislația muncii și obligații fiscale;

- Modalitatea de calcul și întocmirea listelor de întreținere folosind programul Bloc ManagerNET.

 

PROGRAM DE DESFĂȘURARE CURS
Perioada desfășurării cursului: Orar curs: Data începerii cursului: Locuri libere la curs:
     
 

In acest moment nu efectuăm cursuri, întrucât suntem în proces de autorizare a cursului Administrator de Condominii. Vom relua cursurile de la începutul lunii august 2019.

În situația în care, în urma evaluării inițiale sau în baza certificatelor de competență, se constată că participanții la programul de formare profesională dețin anumite competențe, durata pregătirii se va reduce corespunzător, fără a depăși însă 50% conform prevederilor Ordinului comun al Ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al Ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare (extras din standardul ocupațional).

Fiecare cursant va avea la dispoziție calculator și va primi GRATUIT suport de curs.

Participanţii la curs vor beneficia de reducere de 10% din valoare la achiziţionarea programului BlocManagerNET.

Toate facilităţile acestui program le puteţi studia intrând pe site-ul: www.xisoft.net

Ce include investiția:

- Activitatea de predare curs;

- Suportul de curs;

- Cafea, ceai, apă;

- Fișele de lucru, examenul, certificatul de absolvire al cursului, suplimentul descriptiv al certificatului de absolvire, adeverința de absolvire;

- Vouchere de reducere pentru clienții fideli.


Acte necesare la înscriere:
- copie certificat naștere;
- copie certificat căsătorie sau hotărâre de divorț (dacă este cazul);
- copie C.I.
- copie ultima diplomă de studii (minim 8/10 clase, după caz)

Cursul se desfășoară în București, într-o locație ultracentrală, în bld. Magheru, nr. 5, intrarea în locație făcându-se lateral, pe str. Anastasie Simu nr. 6, sc. B, et. 1, apt. 17, sect. 1, zona Piața Romană.

Pentru rezervări de loc sunați la tel. 0724.77.24.25 (Vodafone), 0787.63.23.75 (Telekom), 021.312.94.57 (Telekom) sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro
 

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !

Rezervare / Inscriere

Sala pentru Curs Administrator de Condominii

Teacă Mihail

Teacă Mihail

trainer, profesor

Este licențiat în Științe Economice, având specializarea în Management. A absolvit programele de masterat Integrare Europeană și Leadership și Managementul Resurselor Umane, este formator autorizat ANC, cu experiență de peste 7 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de perfecționare Inspector/Referent Resurse Umane, Manager Resurse Umane, Competențe Antreprenoriale, Contabil și Administrator Imobile (deține și atestat emis de primărie).

De asemenea, a participat în cadrul unor proiecte POSDRU cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Cultura Română și modelele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate", proiect derulat de Academia Română.