Curs Inspector/Referent Resurse Umane

Cursuri Formare Profesionala

Curs Inspector/Referent Resurse Umane

Curs Inspector / Referent Resurse Umane:
- cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/5551/19.07.2018
 

Doreşti o carieră în HR?
Vrei să fii Inspector / Referent Resurse Umane?

Obiectiv: Curs Inspector / Referent Resurse Umane

Se adresează persoanelor ce doresc să urmeze o carieră în domeniul resurselor umane.
Acest curs este un mijloc eficient de dobândire a cunoştinţelor ce se folosesc în relaţiile cu Inspectoratul Teritorial de Muncă. Rolul unui inspector de resurse umane în cadrul societăților este important, specialistul de resurse umane asigurând atât cunoașterea prevederilor legislative cat și a schimbărilor intervenite în ultima perioadă. Cursul este preponderent practic, predat de traineri practicieni, cu o bogată experiență, ce oferă exemple concrete ale societăților, studii de caz, prin interpretarea corectă a Codului Muncii.

CONȚINUT TEMATIC CURS INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE:

1. COMPORTAMENTUL PRIVIND INTRAREA PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ
- Considerații generale
- Curriculum vitae
- Semnificația și importanța CV
- Forma și aspectul CV
- Tipologia și conținutul CV

2. CODUL MUNCII – INSTRUMENTUL DE REGLEMENTARE A RAPORTURILOR DE MUNCĂ

- Principii de bază
- Contractul colectiv de muncă
- Contractul individual de muncă
- Contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată
- Contractul individual de munca pe perioadă determinatăa
- Contractul individual de munca prin agent de muncă temporar
- Contractul individual de muncă cu timp parțial
- Contractul individual de muncă cu munca la domiciliu
- Contracte speciale de formare profesională organizate de angajator
- Contract de calificare profesională
- Contractul de tip particular de ucenicie la locul de muncă
- Executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă
- Timpul de munca si timpul de odihnă
- Durata timpului de muncă
- Sărbatorile legale
- Concediile
- Concediile de odihnă
- Zilele libere plătite pentru evenimente familiale deosebite
- Concediile fără plată
- Concediile pentru formare profesională
- Concedii plătite pentru formare profesională
- Concedii fără plată pentru formare profesională
- Raspunderea juridică
- Regulamentul intern
- Răspunderea disciplinară
- Răspunderea patrimonială
- Răspunderea contravențională
- Răspunderea penală
- Jurisdicția muncii

3. ÎNTOCMIREA ȘI COMPLETAREA REGISTRULUI GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR (PROGRAMUL REVISAL)

4. FORMAREA PROFESIONALĂ
- Formarea – o investiție eficientă
- Necesitatea formării. Tipuri de formare
- Investiția în formare
- Planul de formare
- Analiza și evaluarea cerințelor de formare
- Organizarea acțiunilor de formare
- Punerea în practică a formării
- Urmarirea și evaluarea costurilor și a rezultatelor formării

5. CALCULUL SALARIILOR
- Întocmirea statului de plată
- Calculul indemnizației aferente concediului de odihnă
- Calculul indemnizației aferente concediului medical

6. SISTEMUL PUBLIC DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
- Categorii de pensii
- Pensia pentru limită de vârstă
- Pensia anticipată
- Pensia anticipată parțială
- Pensia de invaliditate
- Pensia de urmaș

7. SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

8. DIALOGUL SOCIAL
- Sindicatele
- Reprezentanții salariaților
- Patronatul
 

Cursul Inspector / Referent Resurse Umane se organizează în timpul săptamânii și în week-end (sâmbăta).

 
PROGRAM DE DESFĂȘURARE CURS INSPECTOR RESURSE UMANE
Perioada curs Inspector/Referent Resurse Umane: Orar cursuri Inspector/Referent Resurse Umane: Data începerii cursului Inspector/Referent Resurse Umane: Locuri libere la cursul Inspector/Referent Resurse Umane:
3 săpt. (Marți și Joi) 9.30 - 12.30 17.03.2020 Grupa în formare - 4 locuri
3 săpt. (Marți și Joi) 18.30 - 21.00 17.03.2020 Grupa în formare - 4 locuri
3 săpt. (Sâmbăta) 8.30 - 13.30 14.03.2020 Grupa în formare - 3 locuri

 

INVESTIȚIE: 500 lei !!!

- la acest preț se adaugă taxa de examen și eliberare a certificatului de absolvire de 50 lei.

Cursul poate fi plătit în rate, până la jumătatea perioadei de desfășurare a acestuia.

Prima rată este de 200 lei !!!

Fiecare participant la curs va avea la dispoziție calculator și va primi GRATUIT suport de curs, care conține bibliografie, legislație, exerciții demonstrative.

Cursul este acreditat ANC și este autorizat pentru toate competențele profesionale conform standardului ocupațional.

Ce include investiția:
- Activitatea de predare curs;
- Suportul de curs;
- Cafea, ceai, apă;
- Fișele de lucru;

Acte necesare:
- copie certificat naștere
- copie certificat căsătorie (sau hotărâre de divorț) - dacă este cazul
- copie C.I.
- copie ultima diplomă de studii - liceu absolvit.

Cursul se desfășoară în București, într-o locație ultracentrală, în bld. Magheru, nr. 5, intrarea în locație făcându-se lateral, pe str. Anastasie Simu nr. 6, sc. B, et. 1, apt. 17, sect. 1, zona Piața Romană, lângă Hotel Lido.

Pentru rezervări de loc sunați la tel. 0724.77.24.25 (Vodafone), 0787.63.23.75 (Telekom), 021.312.94.57 (Telekom), prin formularul de înscriere sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!

Rezervare / Inscriere

Sala pentru Curs Inspector/Referent Resurse Umane

Urdă Anca - Lăcrămioara

Urdă Anca - Lăcrămioara

Profesor, trainer

Lectorul cursului: Urdă Anca - Lăcrămioara

Este licențiată în Științe Economice, având specializarea în Contabilitate și Informatică de Gestiune. De asemenea a absolvit programul de masterat Gestiune și Audit Financiar, este formator autorizat ANC, Expert contabil, membru CECCAR, Expert Fiscal, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de perfecționare Contabil (toate modulele), Inspector / Referent Resurse Umane și Competențe Antreprenoriale.