Curs Inspector/Referent Resurse Umane

Cursuri Formare Profesionala

Curs Inspector/Referent Resurse Umane

Curs Inspector / Referent Resurse Umane:
- cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/5551/19.07.2018
 

Dorești o carieră în HR?

Vrei să fii Inspector/Referent Resurse Umane?


Obiectiv: Curs Inspector / Referent Resurse Umane

Se adresează persoanelor ce doresc să urmeze o carieră în domeniul resurselor umane.
Acest curs este un mijloc eficient de dobândire a cunoştinţelor ce se folosesc în relaţiile cu Inspectoratul Teritorial de Muncă. Rolul unui inspector de resurse umane în cadrul societăților este important, specialistul de resurse umane asigurând atât cunoașterea prevederilor legislative cat și a schimbărilor intervenite în ultima perioadă. Cursul este preponderent practic, predat de traineri practicieni, cu o bogată experiență, ce oferă exemple concrete ale societăților, studii de caz, prin interpretarea corectă a Codului Muncii.

CONȚINUT TEMATIC CURS INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE:

1. COMPORTAMENTUL PRIVIND INTRAREA PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

- Considerații generale
- Curriculum vitae
- Semnificația și importanța CV
- Forma și aspectul CV
- Tipologia și conținutul CV

2. CODUL MUNCII – INSTRUMENTUL DE REGLEMENTARE A RAPORTURILOR DE MUNCĂ

- Principii de bază
- Contractul colectiv de muncă
- Contractul individual de muncă
- Contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată
- Contractul individual de munca pe perioadă determinatăa
- Contractul individual de munca prin agent de muncă temporar
- Contractul individual de muncă cu timp parțial
- Contractul individual de muncă cu munca la domiciliu
- Contracte speciale de formare profesională organizate de angajator
- Contract de calificare profesională
- Contractul de tip particular de ucenicie la locul de muncă
- Executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă
- Timpul de munca si timpul de odihnă
- Durata timpului de muncă
- Sărbatorile legale
- Concediile
- Concediile de odihnă
- Zilele libere plătite pentru evenimente familiale deosebite
- Concediile fără plată
- Concediile pentru formare profesională
- Concedii plătite pentru formare profesională
- Concedii fără plată pentru formare profesională
- Raspunderea juridică
- Regulamentul intern
- Răspunderea disciplinară
- Răspunderea patrimonială
- Răspunderea contravențională
- Răspunderea penală
- Jurisdicția muncii

3. ÎNTOCMIREA ȘI COMPLETAREA REGISTRULUI GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR (PROGRAMUL REVISAL)

4. FORMAREA PROFESIONALĂ
- Formarea – o investiție eficientă
- Necesitatea formării. Tipuri de formare
- Investiția în formare
- Planul de formare
- Analiza și evaluarea cerințelor de formare
- Organizarea acțiunilor de formare
- Punerea în practică a formării
- Urmarirea și evaluarea costurilor și a rezultatelor formării

5. CALCULUL SALARIILOR
- Întocmirea statului de plată
- Calculul indemnizației aferente concediului de odihnă
- Calculul indemnizației aferente concediului medical

6. SISTEMUL PUBLIC DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
- Categorii de pensii
- Pensia pentru limită de vârstă
- Pensia anticipată
- Pensia anticipată parțială
- Pensia de invaliditate
- Pensia de urmaș

7. SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

8. DIALOGUL SOCIAL
- Sindicatele
- Reprezentanții salariaților
- Patronatul
 

Cursul Inspector / Referent Resurse Umane se organizează în timpul săptamânii și în week-end (sâmbăta).

 
PROGRAM DE DESFĂȘURARE CURS INSPECTOR RESURSE UMANE
Perioada curs Inspector/Referent Resurse Umane: Orar cursuri Inspector/Referent Resurse Umane: Data începerii cursului Inspector/Referent Resurse Umane:  Înscrierea la cursul Inspector/Referent Resurse Umane se face la adresa de mail:
3 săpt. (Marți și Joi) 18.30 - 21.00 6.10.2020 office@cursuri-picon.ro

 

Curs on-line: 500 lei 

În vederea adoptării noilor măsuri impuse la nivel național pentru prevenirea răspândirii virusului COVID19 informăm cursanții școlii noastre că în acest moment cursurile noastre acreditate se vor desfășura on-line, pe platforma Zoom. Examenul se va da tot on-line.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza doar prin virament bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro, sau pe whatsapp.

Pentru rezervări de loc sunați la tel. 0724.77.24.25 (Vodafone), 0787.63.23.75 (Telekom), 021.312.94.57 (Telekom), prin formularul de înscriere sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Veți fi anunțați din secretariatul școlii noastre când veți putea relua activitatea la clasă, la sediul nostru, în funcție de anunțurile autorităților.

Sediul nostru este în București, într-o locație ultracentrală, în bld. Magheru, nr. 5, intrarea în locație făcându-se lateral, pe str. Anastasie Simu nr. 6, sc. B, et. 1, apt. 17, sect. 1, zona Piața Romană, lângă Hotel Lido.

Fiecare cursant va primi GRATUIT suport de curs.

Ce include investiţia:

- Activitatea de predare curs;

- Suportul de curs;

- Fişele de lucru;

- Examenul, eliberarea certificatului de absolvire al cursului;

- Vouchere de reducere pentru clienții fideli.


Acte necesare:

- copie certificat naştere;
- copie certificat căsătorie  (dacă este cazul);
- copie C.I.;
- copie ultima diplomă de studii (liceu absolvit).

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale și este autorizat pentru toate competențele profesionale conform standardului ocupațional cod COR 333304.

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!

Rezervare / Inscriere

Sala pentru Curs Inspector/Referent Resurse Umane

Urdă Anca - Lăcrămioara

Urdă Anca - Lăcrămioara

Profesor, trainer

Lectorul cursului: Urdă Anca - Lăcrămioara

Este licențiată în Științe Economice, având specializarea în Contabilitate și Informatică de Gestiune. De asemenea a absolvit programul de masterat Gestiune și Audit Financiar, este formator autorizat ANC, Expert contabil, membru CECCAR, Expert Fiscal, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de perfecționare Contabil (toate modulele), Inspector / Referent Resurse Umane și Competențe Antreprenoriale.