Curs Fiscalitate

Cursuri Formare Profesionala

Curs Fiscalitate

Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/5222/19.07.2018, cursul de specializare Contabil este autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Autoritatea Națională pentru Calificări.

Investește în cariera ta și vei deveni un adevărat profesionist !!!

Cursul de Fiscalitate se organizează în timpul săptămânii sau în week-end.


Cursul este autorizat pentru toate competențele profesionale conform standardului ocupațional cod COR 331302.

CONȚINUT TEMATIC CURS FISCALITATE - UTILIZATOR EXPERIMENTAT

I.  Noțiuni introductive de fiscalitate

 1. Principii bugetare și principii fiscale
 2. Clasificarea impozitelor
 3. Elementele impozitului
 4. Definirea unor noțiuni conform prevederilor Codului Fiscal

II. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:  - Studii de caz

 1. Definiția microîntreprinderii
 2. Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor
 3. Baza impozabilă
 4. Cotele de impozitare
 5. Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
 6. Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor

III. Impozitul specific unor activități: - Studii de caz

 1. Sfera de cuprindere a impozitului
 2. Reguli de aplicare a impozitului specific
 3. Determinarea impozitului specific în funcție de activități: restaurante, baruri și activități de cazare
 4. Declararea și plata impozitului specific unor activități

IV. Impozitul pe profit: - Studii de caz

 1. Sfera de cuprindere a impozitului. Contribuabilii. Scutiri. Anul fiscal. Cotele de impozitare
 2. Rezultatul contabil și rezultatul fiscal
 3. Venituri impozabile, venituri neimpozabile
 4. Cheltuieli deductibile, cu deductibilitate limitată și nedeductibile (sponsorizare, amortizare, cheltuieli autovehicule, cheltuieli sociale, cheltuieli protocol, etc.)
 5. Tratamentul fiscal al dobânzilor și diferențelor de curs valutar
 6. Tratamentul fiscal al provizioanelor și creanțelor neîncasate
 7. Scutirea profitului reinvestit
 8. Pierderea fiscală
 9. Calculul, declararea şi plata impozitului pe profit
 10.  Impozitul pe dividende
 11.  Impozitarea persoanelor juridice străine

V. Impozitul pe veniturile obținute în România de nerezidenți

 1. Sfera de cuprindere a impozitului; Sediul permanent
 2. Rezidenți și nerezidenți
 3. Venituri impozabile obținute din România de nerezidenți
 4. Reținerea și declararea impozitului
 5. Convențiile de evitare a dublei impuneri
 6. Declaraţii anuale privind reţinerea la sursă; Forma și conținutul certificatului de rezidență fiscală

VI. Taxa pe valoarea adăugată: - Studii de caz

 1. Aplicarea teritorială; Persoanele impozabile; Operațiunile cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată
 2. Locul operațiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată
 3. Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;  Baza de impozitare
 4. Cotele de taxă pe valoarea adăugată; Cotele de TVA aplicate la nivelul statelor UE
 5. Sistemul de TVA la încasare
 6. Măsuri de simplificare pe teritoriul național
 7. Persoane impozabile cu regim mixt; Pro rata TVA
 8. Ajustarea TVA: pentru bunurile de capital și pentru alte bunuri decât cele de capital
 9. Regimul TVA pentru: Cheltuieli accesorii/cheltuieli refacturate; Structura de comisionar, Bunuri distruse/ lipsa în gestiune
 10. Achiziții intracomunitare/Importuri de bunuri. Cursul de schimb valutar
 11. Livrări intracomunitare/exportul de bunuri. Justificarea scutirii pentru aceste operațiuni
 12. Perioada fiscală; Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată;  Documente și declarații specifice; Obligații de plată

VII. Impozite si taxe locale

 1. Impozitul și taxa pe clădiri
 2. Impozitul și taxa pe teren
 3. Taxa asupra mijloacelor de transport

VIII.  Noutăți fiscale
 

PROGRAM DE DESFĂȘURARE CURS FISCALITATE
Perioada curs Fiscalitate: Orar curs Fiscalitate: Dată începere curs Fiscalitate: Înscrierea la cursul de Fiscalitate se face la adresa de mail:
4 săptămâni (Vineri și Sâmbătă)

Vineri: 17.30 - 21.00

Sâmbătă: 9.00 - 14.00

26.03.2021 office@cursuri-picon.ro

INVESTIȚIE:

Curs on-line: 600 lei

- la care se adaugă taxa de examen și eliberare a diplomei de 50 lei

Participanții care au efectuat cursul de Contabilitate Computerizată Aplicată în cadrul școlii noastre, vor avea un discount de 50 lei,

În vederea adoptării măsurilor impuse la nivel național pentru prevenirea răspândirii virusului COVID19 informăm cursanții școlii noastre că în acest moment cursurile noastre acreditate se vor desfășura on-line, pe platforma Zoom.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza doar prin virament bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro, sau pe whatsapp.

Pentru rezervări de loc sunați la tel. 0724.77.24.25 (Vodafone), 0787.63.23.75 (Telekom), prin formularul de înscriere sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Fiecare cursant va primi GRATUIT suport de curs.

Ce include investiția:
 • Activitatea de predare curs;
 • Suportul de curs;
 • Fișele de lucru;
 • Examenul, eliberarea certificatului de absolvire al cursului
 • Vouchere de reducere pentru clienții fideli.

Acte necesare:

- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (dacă este cazul)
- copie C.I.
- copie ultima diplomă de studii (liceu absolvit)

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!

Rezervare / Inscriere