Curs de limba engleză

Cursuri Formare Profesionala

Curs de limba engleză

Limba Engleză este limba dominantă pe plan internațional în domeniile comunicațiilor, științei, afacerilor, aviației, divertismentului, radioului și diplomației (conform Wikipedia). 

Obiectivul cursului de limba engleză îl reprezintă însușirea deprinderilor și formarea reflexelor de exprimare corectă și cursivă, orală și scrisă în limba engleză.

Instruirea se face adecvat și sistematic pentru toate resursele limbii: înțelegere, vorbire, citire, scriere, cu accent deosebit pe conversație.

Metoda de predare este Headway – Oxford – ce combină metodele tradiționale de predare a limbii engleze cu cele mai recente abordări comunicative.

Rezervare / Inscriere

Sala pentru Curs de limba engleză

Modulul 1 - Incepatori - Beginner Level (A/A1 conform standardului UE)


Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/9036/28.11.2019, cursul de specializare Comunicare în Limba Engleză, este autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației.

Limba Engleză este una din cele șase limbi oficiale ale Organizației Națiunilor Unite.
Cunoașterea Limbii Engleze este necesară pentru angajarea în anumite domenii, profesii sau ocupații. Rezultatul acestei necesități este că peste un miliard de oameni din întreaga lume vorbesc engleza măcar la un nivel de bază (conform Wikipedia).

Obiectivul cursului "Curs de Limba Engleză pentru Începători" îl reprezintă însușirea deprinderilor și formarea reflexelor de exprimare corectă și cursivă, orala și scrisă în limba engleză.

Instruirea se face adecvat și sistematic pentru toate resursele limbii: înțelegere, vorbire, citire, scriere, cu accent deosebit pe conversație.

Metoda de predare este Headway – Oxford – ce combină metodele tradiționale de predare a limbii engleze cu cele mai recente abordări comunicative.

Nivelul de cunoștințe necesar pentru înscrierea la curs: zero.

La acest nivel se înscriu persoanele care nu au studiat niciodată Limba Engleză sau care au cunoștințe minime și nesistematizate. La sfârșitul cursului participanții vor cunoaște noţiuni de bază, formule de adresare cu ajutorul verbelor auxiliare A FI, A AVEA şi A FACE. 

CONȚINUT TEMATIC CURS LIMBA ENGLEZĂ ÎNCEPĂTORI:

Funcții comunicative – Gramatică – vocabular

1. Introducere în limba engleză locul şi prestigiul ei pe plan mondial – Noţiuni de fonetică - descrierea sunetelor limbii engleze; alfabet.

2. Prima întalnire – prezentare
"Hello and goodbye"; Tări și naționalități; Obiecte uzuale; Momentele zilei – Pronumele personale în N.
Adjectivele posesive: my, your, her, his. Tipuri de verbe; forme caracteristice; Imperativ afirmativ – pers. II – a singular/plural.
Indicativ prezent – to be (forme intregi; articol nehotărât; accent și intonație).
Numerale cardinale 1 – 100.
Numere de telefon.

3. Familia - relaţii de rudenie – Tipuri de întrebări.
Exprimarea genitivului - sintetic şi analitic; adjective calificative (antonime); pluralul substantivelor; substantive cu plural neregulat;
What's the matter?
Articolul hotarât.
Zilele săptămânii.

4. La cafenea – gustări/băuturi (prețuri) – Present Simple (III sg.) – afirmativ, interogativ/negativ; ortografie.
Pronume și adjective interogative; Pronume personale și adjective posesive; mesele zilei; expresii.

5. Profesii
Exprimare vârstă/oră – Alegerea propoziției corecte; complemente de loc/timp. Topica propoziției englezești. Prepoziții.

6. Activități zilnice
The long distance teacher (Profesorul navetist) – Present simple – toate persoanele

7. Timpul liber – hobbies
Anotimpuri, lunile anului; puncte cardinale. Anotimpul preferat. Vremea.
Adverbe de frecvență; formare adverbe; articole; – ing. form; play sau go + ob. ing.; verbe (antonime).
Numerale ordinale – exprimare data; Imperativ negativ. Prepozitii; culori. like/love + verb + – ing. – Prepoziția spațială. Pronume personale.

8. O scrisoare personală – corectare greșeli; topica; întrebări; prepoziții.

9. Recapitulare – stop and check; progress tests.

Expresiile there is/are some si no cu substantive numărabile; pronume și adjective posesive;
conjuncții - and, so, but, because.

10. Casa noastră - descriere casă; mobilă; obiecte casnice
Buckingham Palace – interior; Where I live
Numerale cardinale; How much?/How many? Pronume relative; Present Continuous

11. Deplasarea în oraș
Direcții - transport – mijloace de transport; locuri și adrese - direcții și distanțe.
Present Simple and Present Continuous; Omofone.

12. La cumpărături. Magazine – îmbrăcăminte
"Wonderful tonight" – cântec - Verbe care nu se folosesc la aspectul continuu.

13. Recapitulare - progress tests.
 

 
 PROGRAM DE DESFĂȘURARE CURS LIMBA ENGLEZĂ ÎNCEPĂTORI
Perioadă curs Începători Limba Engleză: Orar cursuri Limba Engleză pentru Începători: Data începerii curs Limba Engleză Începători: Rezervările de loc la cursul de Limba Engleză pentru Începători se fac la adresa de mail:
10 săptămâni (Luni) 17.30 - 19.30 9.10.2023 office@cursuri-picon.ro

CURS LA SALA DE CLASĂ !!!

LOCAȚIE ULTRACENTRALĂ !!! - ZONA PIAȚA UNIRII !!!

OFERTA LUNII !!!

Preț standard: 750 lei !!! (Scutit TVA)

Preț redus: numai 550 lei !!!  (Scutit TVA) 

- la care se adaugă taxa de examen și eliberare a certificatului de absolvire de 50 lei

Materiale documentare – Studentului i se asigură manualul şi materialele documentare necesare atingerii obiectivului propus: lecţii, exerciţii, casete audio, fişe de lucru, CD-uri.

Manualul, materialele și fișele de exerciții sunt incluse în prețul cursului.

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Școala își rezervă dreptul de a modifica data începerii cursului, în funcție de numărul participanților înscriși și de opțiunile acestora.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursului se va realiza prin transfer bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de mail office@cursuri-picon.ro

Contact:

Pentru orice detalii sunați la tel. 0724.77.24.25 sau 0787.63.23.75. Înscrierea o puteți face prin formularul de înscriere rapidă sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Program de lucru cu publicul (inclusiv eliberare a certificatelor de absolvire):

Miercuri: 16:00 - 19:00
Vineri: 9:00-12:00

Adresa: Ne găsiți într-o locație ultracentrală, Bld. Corneliu Coposu, Nr. 7, Bl. 104, Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, Sector 3 (Zona Piața Unirii - la parterul blocului se află MEDIDENT - clinica de Radiologie dentară)

Ce include investiția:

  • Activitatea de predare curs;
  • Suportul de curs;
  • Fișele de lucru;
  • Examenul, eliberarea certificatului de absolvire al cursului
  • Vouchere de reducere pentru clienții fideli.

Acte necesare:

- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (dacă este cazul)
- copie C.I.
- copie ultima diplomă de studii (minim învățământ general obligatoriu)


În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!

Modulul 2 - Elementar - Elementary Level (A1/A2 conform standardului UE)


Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/9036/28.11.2019, cursul de specializare Comunicare în Limba Engleză, este autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației.

CONȚINUT TEMATIC CURS DE LIMBA ENGLEZĂ ELEMENTAR:

La acest modul se înscriu persoanele care au cunoștințe minime de Limba Engleză, sau cele care au urmat modulul de Începători. La sfârșitul cursului participanții vor putea purta conversații scurte legate de familie, mediul înconjurător, etc. Vor putea relata evenimente din trecut, prezent sau viitor. 

Communicative functions – Topics and vocabulary – Language focus
1. First meeting - Introduction.

“Hello, people of the world” – People, the great communicators
Living in capital cities and relationships between parents and children
Revision exercises. Present simple/continuous; have/have got. Writing informal letters.

2. Lifestyles – How others see the British
“Hello and goodbye“; Life in a Japanese school; Present Simple; Linking words; Numbers and prices; can/could was/were; how much?; a formal letter; A letter of application for a job.

3. At the airport
Two teenage geniuses - Past Simple regular/irregular verbs (questions and negatives). Prepositions

4. Special occasions
Queen Victoria and Prince Albert; Charles Dickens; Describing a holiday
Past Simple; Time expressions - Ordinals and dates, compounds with some/any/no

5. Inventions
How things began; How we met; A Parisian burglar.
Past Simple/Past Continuous – Time expressions. Verbs and nouns that go together. Words and prepositions that go together.
 

6. Revision – Stop and check – Progress tests


7. Fact and fiction
Real life drama - Couple who survived an amazing 66 days at sea.
The man with the golden gun – a James Bound story / The girl with green eyes.
An interview with the biographer of Ian Fleming; Writing a story.

8. Describing places
Town and country - Two capital cities; For sale; The richest man in the world.
Comparatives and superlatives – have got - directions; What like?/Prepositions of movement.

9. In my life
Three amazing grandmas; Andrea de Silva / Paul Newman - actor, director, racing driver; Telephoning.
Present Perfect Simple/Continuous; homephones; Filling in a form.

10. Planning the future
The weather; Plans and ambitions; Desperately seeking someone. Going to/will; Infinitive of purpose suggestions, preparations verb patterns.

11. Problems with officials
A thank you letter; Paragraphing; Writing an envelope; Problem page; David the teenage tycoon.
Verb patterns – say and tell, multi – word verbs. Modal verbs – obligation noun suffices and word stress; make or do.

12. Revision

 
PROGRAM DE DESFĂȘURARE CURS LIMBA ENGLEZĂ ELEMENTAR
Perioadă curs Limba Engleză Elementar: Orar curs Limba Engleză Elementar: Data începerii cursului de Limba Engleză Nivel Elementar: Înscrierile la cursul de Limba Engleză Nivel Elementar se fac la adresa de mail:
5 săptămâni (Luni și Miercuri) 17.30 - 19.30 - în curs de programare office@cursuri-picon.ro
 

CURS LA SALA DE CLASĂ !!!

LOCAȚIE ULTRACENTRALĂ !!! - ZONA PIAȚA UNIRII !!!

OFERTA LUNII !!!

Preț standard: 750 lei !!! (Scutit TVA)

Preț redus: numai 550 lei !!!  (Scutit TVA)

- la care se adaugă taxa de examen și eliberare a certificatului de absolvire de 50 lei

Materiale documentare – Studentului i se asigură manualul şi materialele documentare necesare atingerii obiectivului propus: lecţii, exerciţii, casete audio, fişe de lucru, CD-uri.

Manualul, materialele și fișele de exerciții sunt incluse în prețul cursului.

Testarea nivelului de cunoștințe este gratuită !!! (se dă pe mail testul)

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza prin transfer bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro.

Pentru orice detalii sunați la tel. 0724.77.24.25 sau 0787.63.23.75. Înscrierea o puteți face prin formularul de înscriere rapidă sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro


În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii !!!

Modulul 3 - Mediu - Intermediate Level (B1/B2 conform standardului UE)


Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/9036/28.11.2019, cursul de specializare Comunicare în Limba Engleză, este autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației.

Obiectivul cursului îl reprezintă îmbogățirea, aprofundarea și perfecționarea cunoștințelor lexicale și gramaticale precum și dezvoltarea deprinderilor studenților de a se exprima corect și ușor, oral și în scris în limba engleză.

La acest nivel se înscriu persoanele care au cunoștințe de Limba Engleză sau cele care au urmat modulul Elementar. La sfârșitul cursului participanții vor purta conversații cu nativi apelând oricând la dicționar. Toate informaţiile referitoare la gramatică vor fi asimilate.

Teaching methodis Headway – Oxford – a course for adults and young adults who want to use English both accurately and fluently. Grammar and vocabulary are taught and explained thoroughly and all four language skills are systematically developed. Headway Intermediate and Upper – Intermediate bring the student up to the level of Cambridge First Certificate.

Key features include:
·Comprehensive coverage of the tense system and verb forms.
·Highly systematic skills development work
·Authentic material and tasks to bost students - confidence in dealing with real English.

Level required for enrolling with the Intermediate course: see the curricula
- level 1Beginner
- level 2 Elementary

Communicative functions – Topics and vocabulary – Language focus

1. First meeting - Introduction – English language level assessing. Revision.

2. A life in the day of Linda McCartney (reading)
Listening for specific information and transferring American and Russian weekends.
Form filling. Present Simple/Continuos. Habits and states. Activities in progress.

3. Television programmes – Highlights
Television page of a newspaper. Plus, minus and interest points of T.V. (discussion – pro/counter arguments).
Like doing/like to do. Verbs that rarely take the continuous. Qualifying adverbs. Fact and opinion in descriptions.

4. Narrating past events
A biography/A court case. A disastrous holiday. Wife who could not stop spending.
Past Simple/Continuous.

5. Asking people to do things – offering help
Nationality stereotypes. An old lady who travels the world. Expressing requests and offers. Linking devices.

6. Future intentions
Life in the 21st century – living in the skies/Life in China. English food. A formal letter of enquiry. Future time – will/going; to/first. Conditional/time clauses – word formation; – ed/-ing adjectives.

7. Describing people and places
Conforming to different human groups (society). Appreciating a poem. Comparatives and superlatives. What’s … like? What does he look like? How is he? Antonyms with prefixes and suffixes.

8. A job interview
Giving news of recent events. Roleplay – getting a bank loan. Informal letters. Present perfect simple and continuous. Sequence of tenses.

9. All you need is love
The man who could turn back the clock. Past Perfect. Reported statements and questions; get bring/take come/go.

10. Real and unreal conditions
Dreams and reality (if I were). Real fears. Conditional sentences – all types/Prepositional phrases/Fact and opinion in descriptions.

11. Revision – progress tests

12. Hotel rules
Please and thank you. Modal verbs expressing: – ability; permission; obligation.

13. In the red – Newspapers headlines
News report – The alense ofpersonal information stored on computers.
National heroes – King Arthur; Robin Hood
Passive Voice. Antonyms. Synonyms. Linking devices and markers of opinion.
The students are provided with all the necessary materials needed for attaining the aim of the course: – printed lessons/exercises, CD.

PROGRAM DE DESFĂȘURARE CURS LIMBA ENGLEZĂ NIVEL MEDIU
Perioada curs Limba Engleză Nivel Mediu: Orar curs de Limba Engleză Nivel Mediu: Data începerii Cursului de Limba Engleză Nivel Mediu: Înscrierile la cursul de Limba Engleză Nivel Mediu se fac la adresa de mail:
5 săptămâni (Luni și Miercuri)
17.30 - 19.30
- în curs de programare office@cursuri-picon.ro
 

CURS LA SALA DE CLASĂ !!!

LOCAȚIE ULTRACENTRALĂ !!! - ZONA PIAȚA UNIRII !!!

OFERTA LUNII !!!

Preț standard: 750 lei !!! (Scutit TVA)

Preț redus: numai 550 lei !!! (Scutit TVA)

- la care se adaugă taxa de examen și eliberare a diplomei de 50 lei

Manualul, materialele și fișele de exerciții sunt incluse în prețul cursului.

Materiale documentare – Studentului i se asigură manualul şi materialele documentare necesare atingerii obiectivului propus: lecţii, exerciţii, casete audio, fişe de lucru, CD-uri.

Testarea nivelului de cunoștințe este gratuită !!! (se dă pe mail testul)

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza prin transfer bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro.

Contact:

Pentru orice detalii sunați la tel. 0724.77.24.25 sau 0787.63.23.75. Înscrierea o puteți face prin formularul de înscriere rapidă sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Program de lucru cu publicul (inclusiv eliberare a certificatelor de absolvire):

Miercuri: 16:00 - 19:00
Vineri: 9:00-12:00

Adresa: Ne găsiți într-o locație ultracentrală, Bld. Corneliu Coposu, Nr. 7, Bl. 104, Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, Sector 3 (Zona Piața Unirii - la parterul blocului se află MEDIDENT - clinica de Radiologie dentară)

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!

 

Modulul 4 - Avansati - Advanced Level (C1/C2 conform standardului UE)


Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/9036/28.11.2019, cursul de specializare Comunicare în Limba Engleză, este autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației.

Aims:

- to encourage students to analyse the systems of language in use;
- to expose students to a variety of challenging and interesting text – types in the listening and reading activities;
- to bring own experiences and feelings to the fore in order to achieve accurate and confident language use;

Teaching method is Headway – Oxford a course for adults and young adults who want to use English both accurately and fluently. Grammar and vocabulary are taught and explained thoroughly and all four language skills are systematically developed.

Level required for enrolling with the Upper-Intermediate - Advanced course: see the curriculum – level 3 – Intermediate

La acest nivel se înscriu persoanele care au cunoștințe temeinice de Limba Engleză sau cele care au urmat nivelul Mediu. La sfârșitul cursului participanții vor putea purta conversații cu nativi, vor înțelege orice discuție, vor traduce cu ușurință orice text din Limba Romană în Limba Engleză și din Limba Engleză în Limba Română.

CURRICULUM:

Communicative functions – Topics and vocabulary – Language focus

1. First meeting - A new beginning. Introduction.
2. Associating words with a period of one-s life. The best days of your life. Writting a(n) (auto) biography.
3. The right job for you. The style of (in)formal letters. Writting a letter of application.
4. Yesterday’s and today’s problems. Exploring synonyms.
5. IF – Clauses (revision).
6. Communication game – about the friendship between a thief and his victim.
7. Passive Voice (revision).
8. White Lies – expressions with the same meaning.
9. Indirect Speech (revision)
10. A friend in need – Few versus a few. Little versus a little.
11. Preparing for the exam – Final revision.


The students are provided with all the necessary materials needed for attaining the aim of the course: printed lessons/exercises, CD.

 
PROGRAM DE DESFĂȘURARE CURS DE LIMBA ENGLEZĂ NIVEL AVANSAT
Perioadă curs de Limba Engleză Nivel Avansat: Orar curs de Limba Engleză Nivel Avansat: Data începerii cursului de Limba Engleză Nivel Avansat: Înscrierea la cursul de Limba Engleză Nivel Avansat se face la adresa de mail:
10 săptămâni (Miercuri) 17.30 - 19.30 11.10.2023 office@cursuri-picon.ro
 

CURS LA SALA DE CLASĂ !!!

LOCAȚIE ULTRACENTRALĂ !!! - ZONA PIAȚA UNIRII !!!

OFERTA LUNII !!!

Preț standard: 750 lei !!! (Scutit TVA)

Preț redus: numai 550 lei !!! (Scutit TVA) pentru persoanele care se înscriu și achită integral cursul până la data de 9.10.2023 !!!

- la care se adaugă taxa de examen și eliberare a diplomei de 50 lei

Materiale documentare – Studentului i se asigură manualul şi materialele documentare necesare atingerii obiectivului propus: lecţii, exerciţii, casete audio, fişe de lucru, CD-uri.

Manualul, materialele și fișele de exerciții sunt incluse în prețul cursului.

Testarea nivelului de cunoștințe este gratuită !!! (se dă pe mail testul)

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza doar prin virament bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro.

Contact:

Pentru orice detalii sunați la tel. 0724.77.24.25 sau 0787.63.23.75. Înscrierea o puteți face prin formularul de înscriere rapidă sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Program de lucru cu publicul (inclusiv eliberare a certificatelor de absolvire):

Miercuri: 16:00 - 19:00
Vineri: 9:00-12:00

Adresa: Ne găsiți într-o locație ultracentrală, Bld. Corneliu Coposu, Nr. 7, Bl. 104, Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, Sector 3 (Zona Piața Unirii - la parterul blocului se află MEDIDENT - clinica de Radiologie dentară)

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii !!!

Mihaela Moisescu

Mihaela Moisescu

Formator, trainer

Lectorul cursului: Moisescu Mihaela

Este absolventă a Facultății de Limbi și literaturi străine, specializarea Engleză - Spaniolă, precum și Traducător Autorizat de Ministerul Justiției. De asemenea este absolventă a cursului de Business English la British Council, este Formator Autorizat ANC, Specialist în Activitatea de Coaching, Consilier Vocațional, Evaluator de competențe profesionale, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer pentru cursurile de Limba Engleză, Limba Spaniolă (toate modulele), Formator și Instructor/Preparator Formare.

Ce spun clientii nostri

Testimoniale