Curs de Contabilitate Primară și Fiscalitate cu Utilizarea Calculatorului (Programul SagaSoft)

Cursuri Formare Profesionala

Curs de Contabilitate Primară și Fiscalitate cu Utilizarea Calculatorului (Programul SagaSoft)

Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/5222/19.07.2018, cursul de specializare Contabil, cod COR 331302 este autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Autoritatea Națională pentru Calificări.

Curs de Contabilitate Primară și Fiscalitate cu Utilizarea Calculatorului (Programul SagaSoft):

Cursul de Contabilitate Primară și Fiscalitate cu Utilizarea Calculatorului este un mijloc eficient de însușire a cunoștințelor, de dobândire a competențelor financiar – contabile și de inițiere in legislația aferentă domeniului. Se dobândesc principii și deprinderi în contabilitatea primară și financiară (întocmirea, circuitul documentelor și înregistrarea sistematică și cronologică a acestora). De asemenea, modulele parcurse sunt adaptate atât afacerii dumneavoastră, indiferent de tipul sau mărimea acesteia, cât și persoanelor care lucrează în sectorul privat.


Doriți să știți totul despre salarii?
Doriți să știți ce înseamnă TVA?
Doriți să stiți să vă verificați contabilul?


Acest Curs de Contabilitate Primară și Fiscalitate cu Utilizarea Calculatorului  (se utilizează programul SagaSoft) răspunde la numeroase întrebări și face ca domeniul contabilității să devină prietenos și accesibil. Cursul tratează prima etapă a demersului contabil prin întocmirea corectă a documentelor contabile primare precum și circuitul acestora într-o unitate patrimonială. Durata cursului este alocată cu preponderență generării documentelor contabile cu ajutorul calculatorului, punându-se accent îndeosebi pe partea practică !!! (se utilizează programul SAGA SOFT).

CONȚINUT TEMATIC CURS CONTABILITATE PRIMARĂ ȘI FISCALITATE CU UTILIZAREA CALCULATORULUI (se utilizează Programul SagaSoft)  - UTILIZATOR ÎNCEPĂTOR


I. PREZENTAREA ROLULUI DEPARTAMENTULUI CONTABIL ÎNTR-O UNITATE PATRIMONIALĂ

II. DOCUMENTE CONTABILE UTILIZATE ÎN CONTABILITATEA BUNURILOR
1. Întocmirea facturilor emise către clienți (facturare). Aplicații practice.
2. Întocmirea notei de recepție (NIR). Aplicații practice la recepția bunurilor.
3. Avizul de însoțire a mărfii. Aplicații practice în cazul avizului: livrări de bunuri către cumpărători, transferuri de bunuri. Facturarea în urma emiterii avizului.
4. Bonul de predare-transfer. Aplicații practice la transferul bunurilor; comparație bon-aviz.
5. Bonul de consum. Aplicații practice în cazul consumurilor.
6. Fișa de magazie. Aplicații practice
7. Completarea listelor de inventariere. Aplicații practice.

III. DOCUMENTE CONTABILE PRIVIND MIJLOACELE BĂNEȘTI ȘI DECONTĂRILE
Baza legală; implicații asupra modificării elementelor patrimoniale.
1. Chitanța. Aplicații practice.
2. Întocmirea Dispoziției de plată/incasare către casierie. Aplicații practice.
3. Întocmirea cecurilor, ordinelor de plată, foi de vărsământ. Aplicații practice.
4. Întocmirea registrului de casă. Aplicații practice
5. Completarea registrelor obligatorii utilizate în contabilitate. Aplicații practice.
6. Întocmirea pontajelor. Aplicații practice.
7. Întocmirea statului de plată. Aplicații practice.
8. Ordinul de deplasare. Aplicații practice.
9. Decontul de cheltuieli. Rolul decontului.

IV. ARHIVAREA ȘI RECONSTITUIREA DOCUMENTELOR CONTABILE

Fiecare cursant va primi suport de curs GRATUIT.

În cadrul Cursului de Contabilitate Primară și Fiscalitate cu Utilizarea Calculatorului  se urmărește prezentarea și interpretarea corectă a bazei legale privind întocmirea și utilizarea documentelor financiar – contabile precum și circuitul acestora între compartimentele unei unități patrimoniale.

 
 PROGRAM DE DESFĂȘURARE Contabilitate Primară și Fiscalitate cu Utilizarea Calculatorului (PROGRAMUL SAGASOFT) 

Perioada curs Contabilitate Primară și Fiscalitate

Orar curs Contabilitate Primară și Fiscalitate Dată începere curs Contabilitate Primară și Fiscalitate Înscrierile la cursul de Contabilitate Primară și Fiscalitate se fac la adresa de mail:
4 săptămâni (Luni, Miercuri și Joi)

18.00 - 21.00

5.07.2021 office@cursuri-picon.ro
 
 

LIVE !!! CURS ONLINE - pe platforma ZOOM

Examenul se va da tot online !!!

600 lei - curs online

- la care se adaugă taxa de examen și eliberare a diplomei de 50 lei

Plata poate fi făcută integral, sau în rate. Prima rată este de 200 lei și se achită la înscriere. A doua rată (diferența) se achită la începerea cursului.

Participanții care doresc să efectueze și celelalte cursuri, respectiv Contabilitate în Partidă Simplă, Contabilitate Financiară sau Contabilitate Computerizată Aplicată, vor avea câte un discount de 50 lei la fiecare curs.

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației Naționale.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza doar prin virament bancar. Dovada plății se va transmite pe mail la adresa de office@cursuri-picon.ro,

Pentru rezervări de loc sunați la tel. 0724.77.24.25 (Vodafone), 0787.63.23.75 (Telekom), prin formularul de înscriere sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Fiecare cursant va primi GRATUIT suport de curs.

Ce include investiţia:

- Activitatea de predare curs;

- Suportul de curs;

- Fişele de lucru;

- Examenul, eliberarea certificatului de absolvire al cursului;

- Vouchere de reducere pentru clienții fideli.


Acte necesare:

- copie certificat naştere;
- copie certificat căsătorie  (dacă este cazul);
- copie C.I.;
- copie ultima diplomă de studii (liceu absolvit).

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale și este autorizat pentru toate competențele profesionale conform standardului ocupațional cod COR 331302.

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!
 

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Educației și este autorizat conform standardului ocupațional cod COR 331302.

Rezervare / Inscriere

Sala pentru Curs de Contabilitate Primară și Fiscalitate cu Utilizarea Calculatorului (Programul SagaSoft)

Urdă Anca - Lăcrămioara

Urdă Anca - Lăcrămioara

Profesor, trainer

Lectorul cursului: Urdă Anca - Lăcrămioara

Este licențiată în Științe Economice, având specializarea în Contabilitate și Informatică de Gestiune. De asemenea a absolvit programul de masterat Gestiune și Audit Financiar, este formator autorizat ANC, Expert contabil, membru CECCAR, Expert Fiscal, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de perfecționare Contabil (toate modulele), Inspector / Referent Resurse Umane și Competențe Antreprenoriale.