Curs de Contabilitate Primară și Partidă Simplă Computerizată și Fiscalitate (Programul SagaSoft C și PS)

Cursuri Formare Profesionala

Curs de Contabilitate Primară și Partidă Simplă Computerizată și Fiscalitate (Programul SagaSoft C și PS)

Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/7461/29.12.2022, cursul de specializare Contabil, cod COR 331302 este autorizat de  Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației.

🌞 CURSURI DE VARĂ !!!

OFERTĂ !!! PACHET DE CURS (2 CURSURI LA PREȚ DE 1)

Curs Contabilitate Primară cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate (Programul SagaSoft C)

și

Curs Contabilitate în Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate  (Programul SagaSoft PS)

 

Preț standard: 850 lei !!! (Scutit TVA)

Preț redus: numai 550 lei !!! Beneficiază de reduceri acum !!!

- la care se adaugă taxa de examen și eliberare a diplomei de 50 lei

PROGRAM DE DESFĂȘURARE Contabilitate Primară și Contabilitate în Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate (PROGRAMUL SAGASOFT C și SagaSoft PS) - PACHET DE CURS

Perioadă curs Contabilitate Primară și Contabilitate în Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate

Orar curs Contabilitate Primară și Contabilitate în Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate Dată începere curs Contabilitate Primară și Contabilitate în Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate Desfășurarea cursului:
3 săptămâni (Marți și Joi)

19.00 - 21.30

25.07.2024

LIVE !!! CURS ONLINE INTENSIV !!! - pe platforma ZOOM - fără deplasări !!!

Examenul se va da tot online !!! - fără deplasări !!!

 
 

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Școala își rezervă dreptul de a modifica data începerii cursului, în funcție de numărul participanților înscriși și de opțiunile acestora.

Curs de Contabilitate Primară cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate (Programul SagaSoft C):

Cursul de Contabilitate Primară cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate este un mijloc eficient de însușire a cunoștințelor, de dobândire a competențelor financiar – contabile și de inițiere in legislația aferentă domeniului. Se dobândesc principii și deprinderi în contabilitatea primară și financiară (întocmirea, circuitul documentelor și înregistrarea sistematică și cronologică a acestora). De asemenea, modulele parcurse sunt adaptate atât afacerii dumneavoastră, indiferent de tipul sau mărimea acesteia, cât și persoanelor care lucrează în sectorul privat.

Doriți să știți totul despre salarii?
Doriți să știți ce înseamnă TVA?
Doriți să stiți să vă verificați contabilul?


Acest Curs de Contabilitate Primară cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate (se utilizează programul SagaSoft C) răspunde la numeroase întrebări și face ca domeniul contabilității să devină prietenos și accesibil. Cursul tratează prima etapă a demersului contabil prin întocmirea corectă a documentelor contabile primare precum și circuitul acestora într-o unitate patrimonială. Durata cursului este alocată cu preponderență generării documentelor contabile cu ajutorul calculatorului, punându-se accent îndeosebi pe partea practică !!! (se utilizează programul SAGA SOFT C).

CONȚINUT TEMATIC CURS CONTABILITATE PRIMARĂ CU UTILIZAREA CALCULATORULUI ȘI FISCALITATE (se utilizează Programul SagaSoft)  - UTILIZATOR ÎNCEPĂTOR


I. PREZENTAREA ROLULUI DEPARTAMENTULUI CONTABIL ÎNTR-O UNITATE PATRIMONIALĂ

II. DOCUMENTE CONTABILE UTILIZATE ÎN CONTABILITATEA BUNURILOR:
1. Întocmirea facturilor emise către clienți (facturare). Aplicații practice.
2. Întocmirea notei de recepție (NIR). Aplicații practice la recepția bunurilor.
3. Avizul de însoțire a mărfii. Aplicații practice în cazul avizului: livrări de bunuri către cumpărători, transferuri de bunuri. Facturarea în urma emiterii avizului.
4. Bonul de predare-transfer. Aplicații practice la transferul bunurilor; comparație bon-aviz.
5. Bonul de consum. Aplicații practice în cazul consumurilor.
6. Fișa de magazie. Aplicații practice.
7. Completarea listelor de inventariere. Aplicații practice.

III. DOCUMENTE CONTABILE PRIVIND MIJLOACELE BĂNEȘTI ȘI DECONTĂRILE:
- Baza legală; implicații asupra modificării elementelor patrimoniale.
1. Chitanța. Aplicații practice.
2. Întocmirea Dispoziției de plată/incasare către casierie. Aplicații practice.
3. Întocmirea cecurilor, ordinelor de plată, foi de vărsământ. Aplicații practice.
4. Întocmirea registrului de casă. Aplicații practice
5. Completarea registrelor obligatorii utilizate în contabilitate. Aplicații practice.
6. Întocmirea pontajelor. Aplicații practice.
7. Întocmirea statului de plată. Aplicații practice.
8. Ordinul de deplasare. Aplicații practice.
9. Decontul de cheltuieli. Rolul decontului.

IV. ARHIVAREA ȘI RECONSTITUIREA DOCUMENTELOR CONTABILE

Fiecare cursant va primi suport de curs GRATUIT.

În cadrul Cursului de Contabilitate Primară cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate  se urmărește prezentarea și interpretarea corectă a bazei legale privind întocmirea și utilizarea documentelor financiar – contabile precum și circuitul acestora între compartimentele unei unități patrimoniale.

 

Curs Contabilitate în Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate  (Programul SagaSoft PS).

Cursul de Contabilitate În Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate răspunde la numeroase întrebări și face ca domeniul contabilității să devină accesibil. Durata cursului este alocată cu preponderență generării documentelor contabile cu ajutorul calculatorului, punându-se accent îndeosebi pe partea practică! (se utilizează programul SAGA SOFT PS).

Aveți un PFA? O întreprindere individuală? profesii libere?

Doriți să știți ce declarații depuneți?

Cursul este preponderent practic și prezintă utilizarea unui soft contabil – SagaSoft PS (introducerea datelor, verificarea/salvarea, tipărirea documentelor specifice).

CONȚINUT TEMATIC  CONTABILITATE ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ CU UTILIZAREA CALCULATORULUI ȘI FISCALITATE (se utilizează Programul SagaSofPS) - UTILIZATOR ÎNCEPĂTOR:

- Care este legislația specifică acestui tip de contabilitate;
- Cum trebuie organizată activitatea; Reguli contabile specifice;
- Care sunt documentele contabile obligatorii (registre și documente justificative) – întocmire, arhivare, modele;
- Evidența tranzacțiilor, evidența TVA, tipuri de înregistrări;
- Norme specifice privind înregistrarea veniturilor și cheltuielilor; calculul venitului net;
- Obligații fiscale și tipuri de declarații.

Structura cursului:
- Aplicarea legislației specifice – comentarii;
- Prezentarea utilizării unui soft contabil specializat (SagaSoft PS);
- Contabilitate financiară (registrul - jurnal pentru încasari și plăți, calcul impozit pe profit; generare declarații 100, 392, 094);
- Clienți / Furnizori (situații facturi și avize de expediție, jurnale, generare a declarațiilor 300, 301, 390, 394);
- Casa / Banca / Deconturi (lei/valută);
- Salarii (inclusiv generarea declarațiilor în format electronic și a registrului de evidență a salariaților);
- Producția și evidența stocurilor (bonuri de consum, bonuri de predare/primire, transferuri, inventariere).

Fiecare cursant va primi suport de curs GRATUIT.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza prin transfer bancar. Dovada plății se va transmite pe mail la adresa de office@cursuri-picon.ro,

Contact:

Pentru orice detalii sunați la tel. 0724.77.24.25 sau 0787.63.23.75. Înscrierea o puteți face prin formularul de înscriere rapidă sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Program de lucru cu publicul (inclusiv eliberare a certificatelor de absolvire):

Miercuri: 16:00 - 19:00
Vineri: 9:00-12:00

Adresa: Ne găsiți într-o locație ultracentrală, Bld. Corneliu Coposu, Nr. 7, Bl. 104, Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, Sector 3 (Zona Piața Unirii - la parterul blocului se află MEDIDENT - clinica de Radiologie dentară)

Fiecare cursant va primi GRATUIT suport de curs.

Ce include investiţia:

- Activitatea de predare curs;

- Suportul de curs;

- Fişele de lucru;

- Examenul, eliberarea certificatului de absolvire al cursului;

Acte necesare:

- copie certificat naştere;
- copie certificat căsătorie / hotărâre de divorț (în cazul schimbării numelui - dacă este cazul);
- copie C.I.;
- copie ultima diplomă de studii (liceu absolvit).

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Educației și este autorizat conform standardului ocupațional cod COR 331302.

PROGRAMĂRI EXAMENE

- 25 iULIE 2024 - online

Rezervare / Inscriere

Ciucașu Carmen

Ciucașu Carmen

Trainer

Carmen este absolventă a Facultății de Management Financiar Contabil din București cu specializare în Contabilitate și Informatică de Gestiune, este Contabil Șef în cadrul mai multor societăți comerciale, având atribuții în operarea înregistrărilor contabile, inventariere, întocmirea situațiilor financiare semestriale și anuale, întocmirea pontajelor și a statelor de salarii, completarea și depunerea declarațiilor fiscale, relația cu organul fiscal etc.

Are competențe și în administrarea condominiilor, fiind totodată administrator și Cenzor în mai multe asociații de proprietari.

De asemenea este formator autorizat, cu experiență de peste 15 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de specializare Contabil (toate modulele) și Administrator de Condominii.

 

Dumitru Eugen

Dumitru Eugen

Trainer

Eugen este licențiat în Științe Economice, având specializarea în Management. Este formator autorizat, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de perfecționare Contabil și Referent Resurse Umane.

Eugen are responsabilități în cadrul firmei de contabilitate: coordonarea activității contabile, întocmirea și verificarea balanței lunare, întocmirea declarațiilor/deconturilor conform dispozițiilor legale în vigoare și a specificului activității, întocmirea și comunicarea lucrărilor de planificare financiară și economică, a bugetului de venituri și cheltuieli, urmărirea profitului obținut de societate și realizarea controlului bugetar, analiza lunară a utilizării mijloacelor circulante, analiza periodică a stării și utilizării mijloacelor fixe, organizarea și asigurarea condițiilor optime pentru efectuarea inventarierii patrimoniale, analizarea cheltuielilor de producție și stabilirea de măsuri concrete pentru reducerea acestora, participarea la organizarea circuitului informațional, instruirea periodică a personalului care prestează activitate contabilă și financiară, întocmirea dosarelor de creditare bancă, întocmirea unor situații de sinteză, menținerea echilibrului financiar, etc.

De asemenea, a contribuit la obținerea finanțărilor pentru diverse proiecte ale societăților: proiecte de investiții, imobiliare, finanțate din fonduri structurale în cadrul programului POS CCE, precum și coordonarea echipei pentru implementarea unui sistem ERP pentru o companie cu cifra de afaceri de peste 15 mil. euro și o activitate complexă.

 

Urdă Anca - Lăcrămioara

Urdă Anca - Lăcrămioara

Trainer

Anca – Lăcrămioara este licențiată în Științe Economice, având specializarea în Contabilitate și Informatică de Gestiune.

De asemenea a absolvit programul de masterat Gestiune și Audit Financiar, este formator autorizat ANC, Expert contabil, membru CECCAR, Expert Fiscal, Consultant Fiscal - membru  CCF, cu experiență de peste 15 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de specializare Contabil (toate modulele) și Competențe Antreprenoriale.

Anca – Lăcrămioara are responsabilități ca administrator în cadrul firmei de contabilitate: coordonarea activității,  relații cu clienții societății, întocmirea și verificarea balanțelor lunare, întocmirea declarațiilor fiscale conform dispozițiilor legale în vigoare și a specificului activității, întocmirea și comunicarea lucrărilor de planificare financiară și economică, a bugetului de venituri și cheltuieli, urmărirea profitului obținut de societate și realizarea controlului bugetar, activități de cenzorat pentru diverși clienți, audit financiar și consultanță fiscală, activități de formator în domeniul financiar – contabil.

 

Ce spun clientii nostri

Testimoniale