Curs de Contabilitate în Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate (Programul SagaSoft)

Cursuri Formare Profesionala

Curs de Contabilitate în Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate (Programul SagaSoft)

Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/5222/19.07.2018, cursul de specializare Contabil, cod COR 331302 este autorizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Autoritatea Națională pentru Calificări.

LIVE !!! CURS ONLINE - pe platforma ZOOM - fără deplasări !!!

Examenul se va da tot online !!! - fără deplasări !!!

OFERTA LUNII !!! REDUCERI DE PREȚ !!!

Preț standard: 850 lei !!!

Preț redus: numai 650 lei !!! pentru persoanele care se înscriu și achită integral cursul până la data de 29.10.2022 !!!

- la care se adaugă taxa de examen și eliberare a diplomei de 50 lei

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Curs Contabilitate în Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate  (Programul SagaSoft).

Cursul de Contabilitate În Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate răspunde la numeroase întrebări și face ca domeniul contabilității să devină accesibil. Durata cursului este alocată cu preponderență generării documentelor contabile cu ajutorul calculatorului, punându-se accent îndeosebi pe partea practică! (se utilizează programul SAGA SOFT).

Aveți un PFA? O întreprindere individuală?

Doriți să știți ce declarații depuneți?

Cursul este preponderent practic și prezintă utilizarea unui soft contabil – SAGA SOFT (introducerea datelor, verificarea/salvarea, tipărirea documentelor specifice).

CONȚINUT TEMATIC  CONTABILITATE ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ CU UTILIZAREA CALCULATORULUI ȘI FISCALITATE (se utilizează Programul SagaSoft) - UTILIZATOR ÎNCEPĂTOR:

Care este legislația specifică acestui tip de contabilitate;
Cum trebuie organizată activitatea; Reguli contabile specifice;
Care sunt documentele contabile obligatorii (registre și documente justificative) – întocmire, arhivare, modele;
Evidența tranzacțiilor, evidența TVA, tipuri de înregistrări;
Norme specifice privind înregistrarea veniturilor și cheltuielilor; calculul venitului net;
Obligații fiscale și tipuri de declarații;

Structura cursului:
- Aplicarea legislației specifice – comentarii;
- Prezentarea utilizării unui soft contabil specializat;
- Contabilitate financiară (registrul - jurnal pentru încasari și plăți, calcul impozit pe profit; generare declarații 100, 392, 094).
- Clienți / Furnizori (situații facturi și avize de expediție, jurnale, generare a declarațiilor 300, 301, 390, 394).
- Casa / Banca / Deconturi (lei/valută);
- Salarii (inclusiv generarea declarațiilor în format electronic și a registrului de evidență a salariaților).
- Producția și evidența stocurilor (bonuri de consum, bonuri de predare/primire, transferuri, inventariere);

Fiecare cursant va primi suport de curs GRATUIT.
 
 PROGRAM DE DESFĂȘURARE CURS CONTABILITATE ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ CU UTILIZAREA CALCULATORULUI ȘI FISCALITATE (PROGRAMUL SAGASOFT)

Perioada curs Contabilitate în Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate

Orar curs Contabilitate în Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate Dată începere curs Contabilitate în Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate Înscrierile la cursul de Contabilitate în Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate se fac la adresa de mail:
4 săptămâni (Luni, Miercuri și Joi) 18.30 - 21.00 31.10.2022 office@cursuri-picon.ro

Participanții care doresc să efectueze și celelalte cursuri, respectiv Contabilitate Primară cu Utilizarea Calculatorului și FiscalitateContabilitate Financiară cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate sau Contabilitate Aplicată cu Utilizarea Calculatorului și Fiscalitate, vor avea câte un discount de 50 lei la fiecare curs!!!

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza prin transfer bancar. Dovada plății se va transmite pe mail la adresa de office@cursuri-picon.ro,

Pentru orice detalii sunați la tel. 0724.77.24.25 sau 0787.63.23.75. Înscrierea o puteți face prin formularul de înscriere rapidă sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Fiecare cursant va primi GRATUIT suport de curs.

Ce include investiţia:

- Activitatea de predare curs;

- Suportul de curs;

- Fişele de lucru;

- Examenul, eliberarea certificatului de absolvire al cursului;

- Vouchere de reducere pentru clienții fideli.


Acte necesare:

- copie certificat naştere;
- copie certificat căsătorie / hotărâre de divorț (în cazul schimbării numelui - dacă este cazul);
- copie C.I.;
- copie ultima diplomă de studii (liceu absolvit cu/fără diplomă de bacalaureat).

Cursul este autorizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației pentru competențele profesionale conform standardului ocupațional cod COR 331302.

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!
 

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Educației și este autorizat conform standardului ocupațional cod COR 331302.

Rezervare / Inscriere

Ciucașu Carmen

Ciucașu Carmen

Trainer

Lectorul cursului: Ciucașu Carmen

Este absolventă a Facultății de Management Financiar Contabil din București cu specializare în Contabilitate și Informatică de Gestiune, este Contabil Șef în cadrul mai multor societăți comerciale,  având atribuții în operarea înregistrărilor contabile, inventariere, întocmirea situațiilor financiare semestriale și anuale, întocmirea pontajelor și a statelor de salarii, completarea și depunerea declarațiilor fiscale, relația cu organul fiscal etc. Are competențe în administrarea condominiilor, fiind totodată administrator și Cenzor în mai multe asociații de proprietari.

De asemenea este formator autorizat ANC, cu experiență de peste 15 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de perfecționare Contabil (toate modulele) și Administrator de Condominii.

 

Dumitru Eugen

Dumitru Eugen

Trainer

Lectorul cursului: Dumitru Eugen

Este licențiat în Științe Economice, având specializarea în Management. Este formator autorizat ANC, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de perfecționare Contabil și Specialist în Recrutare.

Ca responsabilități amintim: coordonarea activității contabile, întocmirea și verificarea balanței lunare, întocmirea declarațiilor/deconturilor conform dispozițiilor legale în vigoare și a specificului activității, întocmirea și comunicarea lucrărilor de planificare financiară și economică, a bugetului de venituri și cheltuieli, urmărirea profitului obținut de societate și realizarea controlului bugetar, analiza lunară a utilizării mijloacelor circulante, analiza periodică a stării și utilizării mijloacelor fixe, organizarea și asigurarea condițiilor optime pentru efectuarea inventarierii patrimoniale, analizarea cheltuielilor de producție și stabilirea de măsuri concrete pentru reducerea acestora, participarea la organizarea circuitului informațional, instruirea periodică a personalului care prestează activitate contabilă și financiară, întocmirea dosarelor de creditare bancă, întocmirea unor situații de sinteză, menținerea echilibrului financiar, etc.

De asemenea, a contribuit la obținerea finanțărilor pentru diverse proiecte ale societăților: proiecte de investiții, imobiliare, finanțate din fonduri structurale în cadrul programului POS CCE, precum și coordonarea echipei pentru implementarea unui sistem ERP pentru o companie cu cifra de afaceri de peste 15 mil. euro și o activitate complexă.