Curs Contabilitate Computerizată Aplicată și Fiscalitate

Cursuri Formare Profesionala

Curs Contabilitate Computerizată Aplicată și Fiscalitate

Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/5222/19.07.2018, cursul de specializare Contabil este autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Autoritatea Națională pentru Calificări.

Investește în cariera ta și vei deveni un adevărat profesionist !!!


Se utilizează programul SAGA SOFT, un cunoscut software integrat pentru evidență contabilă și de stocuri.
Se prezintă operațiunile contabile curente întâlnite într-o societate comercială.

Cursul de Contabilitate Computerizată Aplicată și Fiscalitate se organizează în timpul săptămânii sau în week-end.

Cursul este autorizat pentru toate competențele profesionale conform standardului ocupațional cod COR 331302.

CONȚINUT TEMATIC CURS CONTABILITATE COMPUTERIZATĂ APLICATĂ ȘI FISCALITATE (cu utilizarea programului SagaSoft) - UTILIZATOR EXPERIMENTAT

1.     Contabilitatea modificării capitalului social: reducerea/majorarea capitalului; modificarea acționariatului;

2.     Contabilitatea imobilizărilor: operațiuni de leasing financiar, leasing operațional, leaseback;

3.     Reevaluarea mijloacelor fixe;

4.     Contabilitatea garanțiilor: garanții de bună execuție, garanții gestionari, garanții chirii, garanții bancare;

5.     Achiziții și livrări intracomunitare de bunuri și servicii;

6.     Achiziții și livrări non UE (operațiuni de import/export, recepția bunurilor din import);

7.     Contabilitatea reducerilor comerciale și financiare;

8.     Tratamentul contabil și fiscal al cheltuielilor de protocol și al cheltuielilor în favoarea asociaților;

9.     Contabilitatea tichetelor de masă, cadou și vacanță;

10.     Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în avans;

11.   Corectarea erorilor contabile; exemple;

12.   Întocmirea și generarea declarațiilor  fiscale cu ajutorul programului SAGA: D112, D100, D300, D390, D394, D700.;

13.   Întocmirea ordinelor de plată pentru datoriile către bugetul de stat; calcului și înregistrarea dobânzilor și penalităților de întârziere pentru obligațiile bugetare;

14.   Tehnici de control pentru balanța de verificare lunară; cum citim o balanță contabilă;

15.   Operațiunile privind închiderea exercițiului financiar: înregistrarea rezultatelor inventarierii, reevaluarea creanțelor, datoriilor și disponibilităților în valută, creanțe incerte;

16.   Repartizarea profitului: constituirea rezervei legale, distribuirea dividendelor, acoperirea pierderii contabile;

17.   Întocmirea situațiilor financiare anuale și a anexelor;

18.  Repartizarea interimară a dividendelor;

19.  Cash flow-ul: importanța, metoda, analiza pe baza fluxurilor de numerar. Studiu de caz.

 

PROGRAM DE DESFĂȘURARE CURS CONTABILITATE COMPUTERIZATĂ APLICATĂ ȘI FISCALITATE
(cu utilizarea programului SagaSoft)
Perioada curs contabilitate computerizată: Orar curs contabilitate computerizată: Dată începere curs Contabilitate computerizată: Înscrierea la cursul de Contabilitate computerizată se face la adresa de mail:
4 săptămâni (Vineri și Sâmbătă)

Vineri: 17.00 - 21.00

Sâmbătă: 9.00 - 14.00

10.10.2020 office@cursuri-picon.ro

 

INVESTIȚIE:

Curs on-line: 550 lei

- la care se adaugă taxa de examen și eliberare a diplomei de 50 lei

În vederea adoptării noilor măsuri impuse la nivel național pentru prevenirea răspândirii virusului COVID19 informăm cursanții școlii noastre că în acest moment cursurile noastre acreditate se vor desfășura on-line, pe platforma Zoom.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza doar prin virament bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro, sau pe whatsapp.

Pentru rezervări de loc sunați la tel. 0724.77.24.25 (Vodafone), 0787.63.23.75 (Telekom), 021.312.94.57 (Telekom), prin formularul de înscriere sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Veți fi anunțați din secretariatul școlii noastre când veți putea relua activitatea la clasă, la sediul nostru.

Sediul nostru este în București, într-o locație ultracentrală, în bld. Magheru, nr. 5, intrarea în locație făcându-se lateral, pe str. Anastasie Simu nr. 6, sc. B, et. 1, apt. 17, sect. 1, zona Piața Romană, lângă Hotel Lido.

Fiecare cursant va primi GRATUIT suport de curs.
 

Ce include investiția:

  • Activitatea de predare curs;
  • Suportul de curs;
  • Fișele de lucru;
  • Examenul, eliberarea certificatului de absolvire al cursului
  • Vouchere de reducere pentru clienții fideli.

Acte necesare:

- copie certificat de naștere
- copie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (dacă este cazul)
- copie C.I.
- copie ultima diplomă de studii (liceu absolvit)

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!

Rezervare / Inscriere

Sala pentru Curs Contabilitate Computerizată Aplicată și Fiscalitate

Urdă Anca - Lăcrămioara

Urdă Anca - Lăcrămioara

Profesor, trainer

Lectorul cursului: Urdă Anca - Lăcrămioara

Este licențiată în Științe Economice, având specializarea în Contabilitate și Informatică de Gestiune. De asemenea a absolvit programul de masterat Gestiune și Audit Financiar, este formator autorizat ANC, Expert contabil, membru CECCAR, Expert Fiscal, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de perfecționare Contabil (toate modulele), Inspector / Referent Resurse Umane și Competențe Antreprenoriale.