Cursuri Formare Profesionala

Rezervare / Inscriere

Teacă Mihail

Teacă Mihail

trainer, profesor

Este licențiat în Științe Economice, având specializarea în Management. A absolvit programele de masterat Integrare Europeană și Leadership și Managementul Resurselor Umane, este formator autorizat ANC, cu experiență de peste 7 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de perfecționare Inspector/Referent Resurse Umane, Manager Resurse Umane, Competențe Antreprenoriale, Contabil și Administrator Imobile (deține și atestat emis de primărie).

De asemenea, a participat în cadrul unor proiecte POSDRU cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Cultura Română și modelele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate", proiect derulat de Academia Română.