Curs Administrator de Condominii

Cursuri Formare Profesionala

Curs Administrator de Condominii

Curs de calificare Administrator de Condominii (on-line)

Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/5275/24.07.2019, cursul de calificare Aministrator de Condominii este acreditat ANC și este autorizat pentru toate competențele profesionale conform standardului ocupațional.

Dorești o carieră în administrația condominiilor?

Vrei să fii Administrator?

Obiectiv: Curs de calificare Administrator de Condominii

Se adresează persoanelor ce doresc să urmeze o carieră în acest domeniu, sau celor ce sunt deja administratori de condominii. 
Rolul unui administrator în cadrul asociațiilor de proprietari este important, acesta asigurând atât cunoașterea prevederilor legislative cat și a schimbărilor intervenite în ultima perioadă. Cursul este preponderent practic, predat de traineri practicieni, cu o bogată experiență, ce oferă exemple concrete din cadrul asociațiilor de proprietari, studii de caz, prin interpretarea corectă a Legii nr. 196/2018.

PREGĂTIRE GENERALĂ MINIMĂ PENTRU ÎNSCRIERE LA CURS:

Participanţii trebuie să fie minim absolvenţi ai învățământului general obligatoriu (8/10 clase, după caz).

Cursul presupune dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare desfășurării profesiei de administrator de condominii, cunoașterea legislației de înființare și funcționare a asociațiilor de proprietari, a legislației muncii.

În situația în care, în urma evaluării inițiale sau în baza certificatelor de competență, se constată că participanții la programul de formare profesională dețin anumite competențe, durata pregătirii se va reduce corespunzător, fără a depăși însă 50% conform prevederilor Ordinului comun al Ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al Ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare (extras din standardul ocupațional).

Practica se poate efectua în cadrul asociațiilor de proprietari !!!

Tematica:

- Prezentarea Legii nr. 196/2018,  privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

- Registre obligatorii (jurnal, inventar, evidența fondului de reparații, evidența fondului de rulment, evidența sumelor speciale, evidența fondului de penalizări);

- Arhivarea documentelor gestionate de administrator (dosare de corespondență cu membrii asociației, de corespondență cu terții, dosarele listelor de întreținere cu documentele justificative anexate - facturi, state de salarii, deconturi, dosarul consumurilor contorizate - apa rece, caldă, gaze, contracte cu terții - apă, curent electric, gaze, telefonie, etc., dosare cu acte justificative bancă, dosare cu actele constitutive ale asociației de proprietari, dosare reparații pe lucrări - terasă, subsol, scară, anexe, dosar cu procesele verbale și hotărâri generale ale Comitetului Executiv);

- Aspecte generale privind legislația muncii și obligații fiscale;

- Modalitatea de calcul și întocmirea listelor de întreținere folosind programul Bloc ManagerNET.

Cursurile se organizează atât în timpul săptamânii (dimineața și seara) cât și în week-end.

CURS CU PERIOADA REDUSĂ LA JUMĂTATE !!! (Curs on-line)

Preț: numai 450 lei !!!

- la acest preț se adaugă 2 x 50 lei (100 lei în total) taxe de examen și eliberare a certificatului de calificare.

Următoarea evaluare inițială va avea loc marți, 29.09.2020

Următorul curs va începe miercuri, 30.09.2020. (Curs on-line)

În vederea adoptării noilor măsuri impuse la nivel național pentru prevenirea răspândirii virusului COVID19 informăm cursanții școlii noastre că în acest moment cursurile noastre acreditate se vor desfășura on-line.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza doar prin virament bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro, sau pe whatsapp.

Pentru rezervări de loc sunați la tel. 0724.77.24.25 (Vodafone), 0787.63.23.75 (Telekom), 021.312.94.57 (Telekom), prin formularul de înscriere sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Veți fi anunțați din secretariatul școlii noastre când veți putea relua activitatea la clasă, la sediul nostru.

Sediul nostru este în București, într-o locație ultracentrală, în bld. Magheru, nr. 5, intrarea în locație făcându-se lateral, pe str. Anastasie Simu nr. 6, sc. B, et. 1, apt. 17, sect. 1, zona Piața Romană, lângă Hotel Lido.

Cursul se poate efectua atât în timpul săptămânii (dimineața și seara), cât și în week-endProgram flexibil !!! (on-line)

Orele de practică se pot efectua în cadrul asociațiilor de proprietari !!!

CURS COMPLET !!! (Curs on-line)

Preț: numai 650 lei !!!

- la acest preț se adaugă 50 lei taxa de examen și eliberare a certificatului de calificare.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Următorul curs va începe miercuri, 30.09.2020. (Curs on-line)

Cursurile se organizează atât în timpul săptamânii (dimineața și seara) și în week-end (on-line).

Cursul poate fi plătit în rate, până la jumătatea perioadei de desfășurare a acestuia.

Fiecare cursant va avea la dispoziție calculator și va primi GRATUIT suport de curs.

Participanţii la curs vor beneficia de reducere de 10% din valoare la achiziţionarea programului BlocManagerNET.

Toate facilităţile acestui program le puteţi studia intrând pe site-ul: www.xisoft.net

Ce include investiția:

  • Activitatea de predare curs;
  • Suportul de curs;
  • Fișele de lucru;
  • Examenul, eliberarea certificatului de absolvire al cursului
  • Vouchere de reducere pentru clienții fideli.

Acte necesare:

- copie certificat naștere;
- copie certificat căsătorie sau hotărâre de divorț (dacă este cazul);
- copie C.I.
- copie ultima diplomă de studii (minim 8/10 clase, după caz);

- copii după certificate de absolvire de administratori de imobile, după atestatele de la primării (luate pe legea veche), dacă este cazul.

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!

Rezervare / Inscriere

Sala pentru Curs Administrator de Condominii

Zăvoian Daniel - Petru

Zăvoian Daniel - Petru

Trainer

Lectorul cursului: Zăvoian Daniel - Petru

Este licențiat în drept, jurist, formator autorizat ANC, cu experiență atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursul de calificare Administrator de Condominii, având și atestat dat de Primăria Sectorului 3.

 

 

Bârgu Liliana

Bârgu Liliana

Trainer

Lectorul cursului: Bârgu Liliana

Este licențiat în drept, jurist, formator autorizat ANC, cu experiență atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursul de calificare Administrator de Condominii, având și atestat dat de Primăria Sectorului 3.