Curs Administrator de Condominii

Cursuri Formare Profesionala

Curs Administrator de Condominii

Curs de calificare Administrator de Condominii

Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/5275/24.07.2019, cursul de calificare Aministrator de Condominii este acreditat ANC și este autorizat pentru toate competențele profesionale conform standardului ocupațional.

Doreşti o carieră în Administrația Condominiilor?

Vrei să fii Administrator?

Obiectiv: Curs de calificare Administrator de Condominii

Se adresează persoanelor ce doresc să urmeze o carieră în acest domeniu, sau celor ce sunt deja administratori de condominii. 
Rolul unui administrator în cadrul asociațiilor de proprietari este important, acesta asigurând atât cunoașterea prevederilor legislative cat și a schimbărilor intervenite în ultima perioadă. Cursul este preponderent practic, predat de traineri practicieni, cu o bogată experiență, ce oferă exemple concrete din cadrul asociațiilor de proprietari, studii de caz, prin interpretarea corectă a Legii nr. 196/2018.

PREGĂTIRE GENERALĂ MINIMĂ PENTRU ÎNSCRIERE LA CURS:

Participanţii trebuie să fie minim absolvenţi ai învățământului general obligatoriu (8/10 clase, după caz).

Cursul presupune dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare desfășurării profesiei de administrator de condominii, cunoașterea legislației de înființare și funcționare a asociațiilor de proprietari, a legislației muncii.

În situația în care, în urma evaluării inițiale sau în baza certificatelor de competență, se constată că participanții la programul de formare profesională dețin anumite competențe, durata pregătirii se va reduce corespunzător, fără a depăși însă 50% conform prevederilor Ordinului comun al Ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al Ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare (extras din standardul ocupațional).

Cursul are o durata totală de 720 de ore, care poate fi redusă la jumătate - 360 de ore pentru persoanele care sunt deja administratori de condominii, dețin deja competențe, având cursuri efectuate de Administrator de Imobile și/sau atestate luate la primării (pe legea veche), cu o evaluare inițială. 

Cursul va începe după evaluarea inițială în cazul persoanelor care  vor avea durata cursului redusă la jumătate ! 

Practica se poate efectua în cadrul asociațiilor de proprietari !!!

Tematica:

- Prezentarea Legii nr. 196/2018,  privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

- Registre obligatorii (jurnal, inventar, evidența fondului de reparații, evidența fondului de rulment, evidența sumelor speciale, evidența fondului de penalizări);

- Arhivarea documentelor gestionate de administrator (dosare de corespondență cu membrii asociației, de corespondență cu terții, dosarele listelor de întreținere cu documentele justificative anexate - facturi, state de salarii, deconturi, dosarul consumurilor contorizate - apa rece, caldă, gaze, contracte cu terții - apă, curent electric, gaze, telefonie, etc., dosare cu acte justificative bancă, dosare cu actele constitutive ale asociației de proprietari, dosare reparații pe lucrări - terasă, subsol, scară, anexe, dosar cu procesele verbale și hotărâri generale ale Comitetului Executiv);

- Aspecte generale privind legislația muncii și obligații fiscale;

- Modalitatea de calcul și întocmirea listelor de întreținere folosind programul Bloc ManagerNET.

Cursul Administrator de Condominii se organizează în timpul săptamânii și în week-end (sâmbăta).CURS CU PERIOADA REDUSĂ LA JUMĂTATE !!!

- persoanele care dețin deja competențe, au cursuri făcute anterior și/sau atestate obținute la primării (pe legea veche), vor da o evaluare inițială pentru reducerea numărului total de ore la jumătate (360 ore):

Preț: numai 450 lei !!!

- la acest preț se adaugă 2 x 50 lei (100 lei în total) taxe de examen

Cursul va începe imediat după evaluarea inițială în cazul persoanelor care  vor avea durata cursului redusă la jumătate ! 

Evaluare inițială - joi, 31.10.2019

(în funcție de înscrieri, vom programa și următoarele evaluări inițiale)

Cursul se poate efectua atât în timpul săptămânii, cât și în week-endProgram flexibil!

Orele de practică se pot efectua în cadrul asociațiilor de proprietari !!!

CURS COMPLET !!!

- persoanele care nu dețin competențe, adică nu au cursuri făcute anterior de administrator de imobile, nu au atestate obținute la primării, vor da un singur examen la sfârșitul cursului (720 ore):

Preț: numai 650 lei !!!

- la acest preț se adaugă 50 lei taxa de examen și eliberare a certificatului de calificare

Data începerii: marți, 5.11.2019, sau pentru persoanele care preferă cursul în week-end: 1.11.2019.

Cursul se poate efectua atât în timpul săptămânii, cât și în week-end

Cursul poate fi plătit în rate, până la jumătatea perioadei de desfășurare a acestuia.

Prima rată este de 200 lei !!!

Fiecare cursant va avea la dispoziție calculator și va primi GRATUIT suport de curs.

Participanţii la curs vor beneficia de reducere de 10% din valoare la achiziţionarea programului BlocManagerNET.

Toate facilităţile acestui program le puteţi studia intrând pe site-ul: www.xisoft.net

Ce include investiția:

- Activitatea de predare curs;

- Suportul de curs;

- Cafea, ceai, apă;

- Fișele de lucru, examenul/examenele (în cazul persoanelor ce susțin și evaluarea inițială), certificatul de calificare al cursului, suplimentul descriptiv al certificatului de calificare, adeverința de absolvire;

Acte necesare la înscriere:

- copie certificat naștere;
- copie certificat căsătorie sau hotărâre de divorț (dacă este cazul);
- copie C.I.
- copie ultima diplomă de studii (minim 8/10 clase, după caz);

- copii după certificate de absolvire de administratori de imobile, după atestatele de la primării (luate pe legea veche), care dovedesc competențele deținute deja, în cazul persoanelor care în urma evaluării inițiale vor avea durata cursului redusă la jumătate !

Orele de practică se pot efectua în cadrul asociațiilor de proprietari !!!

Cursul se desfășoară în București, într-o locație ultracentrală, în bld. Magheru, nr. 5, intrarea în locație făcându-se lateral - dreapta, pe str. Anastasie Simu nr. 6, sc. B, et. 1, apt. 17, sect. 1, zona Piața Romană (lângă Hotel Lido).

Pentru rezervări de loc sunați la tel. 0724.77.24.25 (Vodafone), 0787.63.23.75 (Telekom), 021.312.94.57 (Telekom) sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro
 

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !

Rezervare / Inscriere

Sala pentru Curs Administrator de Condominii

Teacă Mihail

Teacă Mihail

trainer, profesor