Curs Administrator de Condominii

Cursuri Formare Profesionala

Curs Administrator de Condominii

Curs de calificare Administrator de Condominii

Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/5275/24.07.2019, cursul de calificare Aministrator de Condominii, cod COR 5153.3.1. este acreditat ANC și este autorizat pentru toate competențele profesionale conform standardului ocupațional.

Dorești o carieră în administrația condominiilor?

Vrei să fii Administrator?

Obiectiv: Curs de calificare Administrator de Condominii

Se adresează persoanelor ce doresc să urmeze o carieră în acest domeniu, sau celor ce sunt deja administratori de condominii. 
Rolul unui administrator în cadrul asociațiilor de proprietari este important, acesta asigurând atât cunoașterea prevederilor legislative cat și a schimbărilor intervenite în ultima perioadă. Cursul este preponderent practic, predat de traineri practicieni, cu o bogată experiență, ce oferă exemple concrete din cadrul asociațiilor de proprietari, studii de caz, prin interpretarea corectă a Legii nr. 196/2018.

PREGĂTIRE GENERALĂ MINIMĂ PENTRU ÎNSCRIERE LA CURS:

Participanţii trebuie să fie minim absolvenţi ai învățământului general obligatoriu (8/10 clase, după caz).

Cursul presupune dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare desfășurării profesiei de administrator de condominii, cunoașterea legislației de înființare și funcționare a asociațiilor de proprietari, a legislației muncii.

În situația în care, în urma evaluării inițiale sau în baza certificatelor de competență, se constată că participanții la programul de formare profesională dețin anumite competențe, durata pregătirii se va reduce corespunzător, fără a depăși însă 50% conform prevederilor Ordinului comun al Ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al Ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare (extras din standardul ocupațional).

Tematica:

- Prezentarea Legii nr. 196/2018,  privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

- Registre obligatorii (jurnal, inventar, evidența fondului de reparații, evidența fondului de rulment, evidența sumelor speciale, evidența fondului de penalizări);

- Arhivarea documentelor gestionate de administrator (dosare de corespondență cu membrii asociației, de corespondență cu terții, dosarele listelor de întreținere cu documentele justificative anexate - facturi, state de salarii, deconturi, dosarul consumurilor contorizate - apa rece, caldă, gaze, contracte cu terții - apă, curent electric, gaze, telefonie, etc., dosare cu acte justificative bancă, dosare cu actele constitutive ale asociației de proprietari, dosare reparații pe lucrări - terasă, subsol, scară, anexe, dosar cu procesele verbale și hotărâri generale ale Comitetului Executiv);

- Aspecte generale privind legislația muncii și obligații fiscale;

- Modalitatea de calcul și întocmirea listelor de întreținere folosind programul Bloc ManagerNET.

Cursurile se organizează atât în timpul săptamânii (dimineața, seara) cât și în week-end. 

PROGRAM FLEXIBIL !!! 

 

LIVE !!! - CURS CU PERIOADA REDUSĂ LA JUMĂTATE !!! (pentru UTILIZATORI EXPERIMENTAȚI)- 120 ore - teorie ONLINE - pe platforma SKYPE

Acest curs se adresează persoanelor care dețin anumite competențe în baza certificatelor pe care le dețin (conform standardului ocupațional)

 

Practica o puteți efectua în cadrul Asociațiilor de Proprietari !!! (de unde ne aduceți o adeverință de practică) - 240 ore, sau la sediu, conform Ordinului nr. 1149/2020.

OFERTĂ DE PAȘTE !!!

Preț: numai 500 lei !!!

- la acest preț se adaugă 50 lei taxa de examen și eliberare a certificatului de calificare.

Plata poate fi făcută integral, sau în rate. Prima rată este de 200 lei și se achită la înscriere. A doua rată (diferența) se achită la începerea cursului.

Data începerii cursului: 10.05.2021

Perioada de înscriere: 28.04.2021 - 7.05.2021

Examenul de absolvire se susține numai la sediu, (în București) - conform Ordinului nr. 1149/2020

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației Naționale.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza doar prin virament bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro, sau pe whatsapp.

Pentru rezervări de loc sunați la tel. 0724.77.24.25 (Vodafone), 0787.63.23.75 (Telekom), prin formularul de înscriere sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

LIVE !!! - CURS CU PERIOADA ÎNTREAGĂ !!! (pentru UTILIZATORI ÎNCEPĂTORI) - 240 ore - teorie ONLINE pe platforma SKYPE

Cursurile se organizează atât în timpul săptamânii (dimineața, seara) cât și în week-end. 

PROGRAM FLEXIBIL !!! 

Practica o puteți efectua în cadrul Asociațiilor de Proprietari !!! (de unde ne aduceți o adeverință de practică) - 480 ore, sau la sediu, conform Ordinului nr. 1149/2020.

OFERTĂ DE PAȘTE !!!

Preț: numai 700 lei !!!

 - la acest preț se adaugă 50 lei taxa de examen și eliberare a certificatului de calificare.

Plata poate fi făcută integral, sau în rate. Prima rată este de 200 lei și se achită la înscriere. A doua rată (diferența) se achită la începerea cursului.

Data începerii cursului: 10.05.2021

Perioada de înscriere: 28.04.2021 - 7.05.2021

Examenul de absolvire se susține numai la sediu, (în București) - conform Ordinului nr. 1149/2020

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației Naționale.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Fiecare cursant va primi GRATUIT suport de curs.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza doar prin virament bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro, sau pe whatsapp.

Pentru rezervări de loc sunați la tel. 0724.77.24.25 (Vodafone), 0787.63.23.75 (Telekom), prin formularul de înscriere sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Participanţii la curs vor beneficia de reducere de 10% din valoare la achiziţionarea programului BlocManagerNET.

Toate facilităţile acestui program le puteţi studia intrând pe site-ul: www.xisoft.net

Ce include investiția:

  • Activitatea de predare curs;
  • Suportul de curs;
  • Fișele de lucru;
  • Examenul, eliberarea certificatului de absolvire al cursului
  • Vouchere de reducere pentru clienții fideli.

Acte necesare:

- copie certificat naștere;
- copie certificat căsătorie sau hotărâre de divorț (dacă este cazul);
- copie C.I.
- copie ultima diplomă de studii (minim 8/10 clase, după caz);

- copii după certificate de absolvire de administratori de imobile, după atestatele de la primării (luate pe legea veche), dacă este cazul.

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!

Rezervare / Inscriere

Sala pentru Curs Administrator de Condominii

Zăvoian Daniel - Petru

Zăvoian Daniel - Petru

Trainer

Lectorul cursului: Zăvoian Daniel - Petru

Este licențiat în drept, jurist, formator autorizat ANC, cu experiență atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursul de calificare Administrator de Condominii, având și atestat dat de Primăria Sectorului 3.

 

 

Bârgu Liliana

Bârgu Liliana

Trainer

Lectorul cursului: Bârgu Liliana

Este licențiat în drept, jurist, formator autorizat ANC, cu experiență atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursul de calificare Administrator de Condominii, având și atestat dat de Primăria Sectorului 3.