Curs Administrator de Condominii (Programul BlocManagerNET)

Cursuri Formare Profesionala

Curs Administrator de Condominii (Programul BlocManagerNET)

Curs de calificare Administrator de Condominii - ACEST CURS DE CALIFICARE ESTE OBLIGATORIU !!! - CONFORM LEGII 196/2018, atât pentru administratorii care dețin deja un curs și/sau atestat pe legea veche, cât și pentru cei ce doresc să devină administratori.

După efectuarea cursului de calificare - administratorii trebuie să își depună dosarul la primărie în vederea eliberării atestatului conform Legii 196/2018.

Administratorii de condominii care nu au obținut certificate de calificare profesională până la 01.01.2022 nu mai pot îndeplini funcția de administrator de condominii decât după obținerea certificatelor de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator.

Desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a activității de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute în Legea nr. 196/2018 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Constatarea contravenției de mai sus, făcută la sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu, precum și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare se face de către primari sau de împuterniciții acestora sau de către Poliția Locală.

 

Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/4946/08.08.2023, cursul de calificare Administrator de Condominii, cod COR 5153.3.1. este autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației.

Dorești o carieră în administrația condominiilor?

Vrei să fii Administrator?

Obiectiv: Curs de calificare Administrator de Condominii

Se adresează persoanelor ce doresc să urmeze o carieră în acest domeniu, sau celor ce sunt deja administratori de imobile. 

Rolul unui administrator în cadrul asociațiilor de proprietari este important, acesta asigurând atât cunoașterea prevederilor legislative cat și a schimbărilor intervenite în ultima perioadă. Cursul este preponderent practic, predat de traineri practicieni, cu o bogată experiență, ce oferă exemple concrete din cadrul asociațiilor de proprietari, studii de caz, prin interpretarea corectă a Legii nr. 196/2018.

PREGĂTIRE GENERALĂ MINIMĂ PENTRU ÎNSCRIERE LA CURS:

Participanţii trebuie să fie minim absolvenţi ai învățământului general obligatoriu (8/10 clase, după caz) - conform standardului ocupațional.

Cursul presupune dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare desfășurării profesiei de administrator de condominii, cunoașterea legislației de înființare și funcționare a asociațiilor de proprietari, a legislației muncii.

În situația în care, în urma evaluării inițiale sau în baza certificatelor de competență, se constată că participanții la programul de formare profesională dețin anumite competențe, durata pregătirii se va reduce corespunzător, fără a depăși însă 50% conform prevederilor Ordinului comun al Ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al Ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare (extras din standardul ocupațional).

Tematica:

- Prezentarea Legii nr. 196/2018,  privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

- Registre obligatorii (jurnal, inventar, evidența fondului de reparații, evidența fondului de rulment, evidența sumelor speciale, evidența fondului de penalizări);

- Arhivarea documentelor gestionate de administrator (dosare de corespondență cu membrii asociației, de corespondență cu terții, dosarele listelor de întreținere cu documentele justificative anexate - facturi, state de salarii, deconturi, dosarul consumurilor contorizate - apa rece, caldă, gaze, contracte cu terții - apă, curent electric, gaze, telefonie, etc., dosare cu acte justificative bancă, dosare cu actele constitutive ale asociației de proprietari, dosare reparații pe lucrări - terasă, subsol, scară, anexe, dosar cu procesele verbale și hotărâri generale ale Comitetului Executiv);

- Aspecte generale privind legislația muncii și obligații fiscale;

- Modalitatea de calcul și întocmirea listelor de întreținere folosind programul Bloc ManagerNET.

Cursurile se desfășoară online, pe platforma Zoom (teoria), în timpul săptămânii, seara, sau în week-end.

 

LIVE !!! - CURS CU PERIOADA REDUSĂ LA JUMĂTATE !!! - durata cursului de 2,2 luni (în baza certificatelor de competență - persoanele care au efectuat Cursuri de Administrator de Imobile și/sau au atestate - luate înainte de apariția Legii nr. 196/2018).

ONLINE teorie - pe platforma ZOOM - fără deplasări !!!

Practica se poate face și în cadrul asociațiilor de proprietari (sau în cadrul firmelor care se ocupă cu administrarea asociațiilor), de unde aduceți adeverință, sau se poate efectua la sala de clasă (locația este ultracentrală - zona Piața Unirii - București).

OFERTĂ de SĂRBĂTORI !!! - LUNA CADOURILOR !!!

Preț standard: 950 lei !!! (Scutit TVA)

Preț redus: numai 550 lei !!! (Scutit TVA)

- la acest preț se adaugă 50 lei taxa de examen și eliberare a certificatului de calificare (preț final 600 lei).

Bonus !!! Participanţii la curs care doresc să achiziiționeze programului BlocManagerNET, vor beneficia de reducere de 10% din valoare !!!

Școala noastră are un parteneriat cu firma XiSoft S.R.L.Toate facilităţile acestui program le puteţi studia intrând pe site-ul: www.xisoft.net

Data începerii cursului: 15.12.2023

Examenul de absolvire se susține, conform Ordinului nr. 1149/2020 numai la clasă (în București) -  nu se poate susține online.

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Fiecare cursant va primi GRATUIT suport de curs.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs.

Plata cursurilor se va realiza prin transfer bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro, sau pe whatsapp.

Contact:

Pentru orice detalii sunați la tel. 0724.77.24.25 sau 0787.63.23.75. Înscrierea o puteți face prin formularul de înscriere rapidă sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Program de lucru cu publicul (inclusiv eliberare a certificatelor de absolvire):

Miercuri: 16:00 - 19:00
Vineri: 9:00-12:00

Adresa: Ne găsiți într-o locație ultracentrală, Bld. Corneliu Coposu, Nr. 7, Bl. 104, Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, Sector 3 (Zona Piața Unirii - la parterul blocului se află MEDIDENT - clinica de Radiologie dentară)

 sau:

LIVE !!! CURS CU PERIOADA REDUSĂ LA JUMĂTATE !!! - durata cursului de 2,2 luni (pentru persoanele care nu au efectuat Cursuri de Administrator de Imobile și nu dețin atestate pe legea veche)

- în urma evaluării inițiale - care va avea loc sâmbătă, în data de 9.12.2023

ONLINE teorie - pe platforma ZOOM - fără deplasări !!!

Practica se poate face și în cadrul asociațiilor de proprietari (sau în cadrul firmelor care se ocupă cu administrarea asociațiilor), de unde aduceți adeverință, sau se poate efectua la sala de clasă (locația este ultracentrală - zona Piața Unirii - București).

OFERTĂ de SĂRBĂTORI !!! - LUNA CADOURILOR !!!

Preț standard: 950 lei !!! (Scutit TVA)

Preț redus: numai 550 lei !!! (Scutit TVA)

- la acest preț se adaugă 50 x 2 = 100 lei taxele de examene și eliberare a certificatului de calificare (preț final 650 lei).

Bonus !!! Participanţii la curs care doresc să achiziiționeze programului BlocManagerNET, vor beneficia de reducere de 10% din valoare !!!

Școala noastră are un parteneriat cu firma XiSoft S.R.L.Toate facilităţile acestui program le puteţi studia intrând pe site-ul: www.xisoft.net

Data începerii cursului: 15.12.2023

Examenul de absolvire se susține, conform Ordinului nr. 1149/2020 numai la clasă (în București) -  nu se poate susține online.

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Fiecare cursant va primi GRATUIT suport de curs.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs.

Plata cursurilor se va realiza prin transfer bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro, sau pe whatsapp.

Contact:

Pentru orice detalii sunați la tel. 0724.77.24.25 sau 0787.63.23.75. Înscrierea o puteți face prin formularul de înscriere rapidă sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Program de lucru cu publicul (inclusiv eliberare a certificatelor de absolvire):

Miercuri: 16:00 - 19:00
Vineri: 9:00-12:00

Adresa: Ne găsiți într-o locație ultracentrală, Bld. Corneliu Coposu, Nr. 7, Bl. 104, Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, Sector 3 (Zona Piața Unirii - la parterul blocului se află MEDIDENT - clinica de Radiologie dentară)

sau:

LIVE !!! - CURS CU PERIOADA ÎNTREAGĂ !!! - durata cursului de 4,5 luni

ONLINE teorie - pe platforma ZOOM - fără deplasări !!! 

Practica se poate face și în cadrul asociațiilor de proprietari (sau în cadrul firmelor care se ocupă cu administrarea asociațiilor), de unde aduceți adeverință, sau se poate efectua la sala de clasă (locația este ultracentrală - zona Piața Unirii - București).

OFERTĂ de SĂRBĂTORI !!! - LUNA CADOURILOR !!!

Preț standard: 1100 lei !!! (Scutit TVA)

Preț redus: numai 700 lei !!! (Scutit TVA)

- la care se adaugă taxa de examen și eliberare a certificatului de calificare de 50 lei (preț final 750 lei)

Bonus !!! Participanţii la curs care doresc să achiziiționeze programului BlocManagerNET, vor beneficia de reducere de 10% din valoare !!!

Școala noastră are un parteneriat cu firma XiSoft S.R.L.Toate facilităţile acestui program le puteţi studia intrând pe site-ul: www.xisoft.net 

 Data începerii cursului: 15.12.2023

Examenul de absolvire se susține, conform Ordinului nr. 1149/2020 numai la clasă (în București) -  nu se poate susține online.

Certificarea absolvirii este emisă de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

Fiecare cursant va primi GRATUIT suport de curs.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. 

Plata cursurilor se va realiza prin transfer bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro, sau pe whatsapp.

Contact:

Pentru orice detalii sunați la tel. 0724.77.24.25 sau 0787.63.23.75. Înscrierea o puteți face prin formularul de înscriere rapidă sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Program de lucru cu publicul (inclusiv eliberare a certificatelor de absolvire):

Miercuri: 16:00 - 19:00
Vineri: 9:00-12:00

Adresa: Ne găsiți într-o locație ultracentrală, Bld. Corneliu Coposu, Nr. 7, Bl. 104, Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, Sector 3 (Zona Piața Unirii - la parterul blocului se află MEDIDENT - clinica de Radiologie dentară)

Școala noastră are un parteneriat cu firma XiSoft S.R.L. Participanţii la curs vor beneficia de reducere de 10% din valoare la achiziţionarea programului BlocManagerNET.

Toate facilităţile acestui program le puteţi studia intrând pe site-ul: www.xisoft.net

Ce include investiția:

  • Activitatea de predare curs;
  • Suportul de curs;
  • Fișele de lucru;
  • Examenul, eliberarea certificatului de calificare al cursului

Acte necesare:

- copie certificat naștere;
- copie certificat căsătorie sau hotărâre de divorț (în cazul schimbării numelui - dacă este cazul);
- copie C.I.
- copie ultima diplomă de studii (minim 8/10 clase - învățământ general obligatoriu, după caz);

- copii după certificate de absolvire de administratori de imobile, după atestatele de la primării (luate pe legea veche), dacă este cazul.

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!

Rezervare / Inscriere

Ciucașu Carmen

Ciucașu Carmen

Trainer

Lectorul cursului: Ciucașu Carmen

Este absolventă a Facultății de Management Financiar Contabil din București cu specializare în Contabilitate și Informatică de Gestiune, este Contabil Șef în cadrul mai multor societăți comerciale,  având atribuții în operarea înregistrărilor contabile, inventariere, întocmirea situațiilor financiare semestriale și anuale, întocmirea pontajelor și a statelor de salarii, completarea și depunerea declarațiilor fiscale, relația cu organul fiscal etc. Are competențe în administrarea condominiilor, fiind totodată administrator și Cenzor în mai multe asociații de proprietari.

De asemenea este formator autorizat ANC, cu experiență de peste 15 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de perfecționare Contabil (toate modulele) și Administrator de Condominii.

 

Ce spun clientii nostri

Testimoniale