Contabilitate Primară cu Utilizarea Calculatorului; Contabilitate În Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului

Cursuri Formare Profesionala

Contabilitate Primară cu Utilizarea Calculatorului; Contabilitate În Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului

Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților: 40/5222/19.07.2018, cursul de specializare Contabil, cod COR 331302 este autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Autoritatea Națională pentru Calificări.

Contabilitate Primară cu Utilizarea Calculatorului (Programul SagaSoft);

Cursul de Contabilitate Primară cu Utilizarea Calculatorului este un mijloc eficient de însușire a cunoștințelor, de dobândire a competențelor financiar – contabile și de inițiere in legislația aferentă domeniului. Se dobândesc principii și deprinderi în contabilitatea primară și financiară (întocmirea, circuitul documentelor și înregistrarea sistematică și cronologică a acestora). De asemenea, modulele parcurse sunt adaptate atât afacerii dumneavoastră, indiferent de tipul sau mărimea acesteia, cât și persoanelor care lucrează în sectorul privat.


Doriți să știți totul despre salarii?
Doriți să știți ce înseamnă TVA?
Doriți să stiți să vă verificați contabilul?


Acest Curs de Contabilitate Primară cu Utilizarea Calculatorului (se utilizează programul SagaSoft) răspunde la numeroase întrebări și face ca domeniul contabilității să devină prietenos și accesibil. Cursul tratează prima etapă a demersului contabil prin întocmirea corectă a documentelor contabile primare precum și circuitul acestora într-o unitate patrimonială. Durata cursului este alocată cu preponderență generării documentelor contabile cu ajutorul calculatorului, punându-se accent îndeosebi pe partea practică !!! (se utilizează programul SAGA SOFT).

CONȚINUT TEMATIC CURS CONTABILITATE PRIMARĂ CU UTILIZAREA CALCULATORULUI (se utilizează Programul SagaSoft) - UTILIZATOR ÎNCEPĂTOR

I. PREZENTAREA ROLULUI DEPARTAMENTULUI CONTABIL ÎNTR-O UNITATE PATRIMONIALĂ

II. DOCUMENTE CONTABILE UTILIZATE ÎN CONTABILITATEA BUNURILOR
1. Întocmirea facturilor emise către clienți (facturare). Aplicații practice.
2. Întocmirea notei de recepție (NIR). Aplicații practice la recepția bunurilor.
3. Avizul de însoțire a mărfii. Aplicații practice în cazul avizului: livrări de bunuri către cumpărători, transferuri de bunuri. Facturarea în urma emiterii avizului.
4. Bonul de predare-transfer. Aplicații practice la transferul bunurilor; comparație bon-aviz.
5. Bonul de consum. Aplicații practice în cazul consumurilor.
6. Fișa de magazie. Aplicații practice
7. Completarea listelor de inventariere. Aplicații practice.

III. DOCUMENTE CONTABILE PRIVIND MIJLOACELE BĂNEȘTI ȘI DECONTĂRILE
Baza legală; implicații asupra modificării elementelor patrimoniale.
1. Chitanța. Aplicații practice.
2. Întocmirea Dispoziției de plată/incasare către casierie. Aplicații practice.
3. Întocmirea cecurilor, ordinelor de plată, foi de vărsământ. Aplicații practice.
4. Întocmirea registrului de casă. Aplicații practice
5. Completarea registrelor obligatorii utilizate în contabilitate. Aplicații practice.
6. Întocmirea pontajelor. Aplicații practice.
7. Întocmirea statului de plată. Aplicații practice.
8. Ordinul de deplasare. Aplicații practice.
9. Decontul de cheltuieli. Rolul decontului.

IV. ARHIVAREA ȘI RECONSTITUIREA DOCUMENTELOR CONTABILE

Fiecare cursant va primi suport de curs GRATUIT.

În cadrul Cursului de Contabilitate Primară cu Utilizarea Calculatorului se urmărește prezentarea și interpretarea corectă a bazei legale privind întocmirea și utilizarea documentelor financiar – contabile precum și circuitul acestora între compartimentele unei unități patrimoniale.

Modulul de curs Contabilitate în Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului (Programul SagaSoft).

Modulul de curs Contabilitate În Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului răspunde la numeroase întrebări și face ca domeniul contabilității să devină accesibil. Durata cursului este alocată cu preponderență generării documentelor contabile cu ajutorul calculatorului, punându-se accent îndeosebi pe partea practică! (se utilizează programul SAGA SOFT).

Aveți un PFA? O întreprindere individuală?

Doriți să știți ce declarații depuneți?

Cursul este preponderent practic și prezintă utilizarea unui soft contabil – SAGA SOFT (introducerea datelor, verificarea/salvarea, tipărirea documentelor specifice).

CONȚINUT TEMATIC  CONTABILITATE ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ CU UTILIZAREA CALCULATORULUI (se utilizează Programul SagaSoft) - UTILIZATOR ÎNCEPĂTOR:

Care este legislația specifică acestui tip de contabilitate;
Cum trebuie organizată activitatea; Reguli contabile specifice;
Care sunt documentele contabile obligatorii (registre și documente justificative) – întocmire, arhivare, modele;
Evidența tranzacțiilor, evidența TVA, tipuri de înregistrări;
Norme specifice privind înregistrarea veniturilor și cheltuielilor; calculul venitului net;
Obligații fiscale și tipuri de declarații;

Structura cursului:
- Aplicarea legislației specifice – comentarii;
- Prezentarea utilizării unui soft contabil specializat;
- Contabilitate financiară (registrul - jurnal pentru încasari și plăți, calcul impozit pe profit; generare declarații 100, 392, 094).
- Clienți / Furnizori (situații facturi și avize de expediție, jurnale, generare a declarațiilor 300, 301, 390, 394).
- Casa / Banca / Deconturi (lei/valută);
- Salarii (inclusiv generarea declarațiilor în format electronic și a registrului de evidență a salariaților).
- Producția și evidența stocurilor (bonuri de consum, bonuri de predare/primire, transferuri, inventariere);

Fiecare cursant va primi suport de curs GRATUIT.
 
 PROGRAM DE DESFĂȘURARE CURS CONTABILITATE PRIMARĂ; CONTABILITATE ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ
(Programul SagaSoft)

Perioada curs Contabilitate Primară; Contabilitate în Partidă Simplă:

Orar curs Contabilitate Primară; Contabilitate în Partidă Simplă: Dată începere curs Contabilitate Primară; Contabilitate în Partidă Simplă: Înscrierile la cursul de Contabilitate Primară; Contabilitate în Partidă Simplă se fac la adresa de mail:
3 săptămâni (Vineri și Sâmbătă)

Vineri: 18.30 - 21.00

Sâmbătă: 9.00 - 14.00

26.02.2021 office@cursuri-picon.ro
 
 

INVESTIȚIE:

Curs online: 500 lei

- la care se adaugă taxa de examen și eliberare a diplomei de 50 lei

Participanții care doresc să efectueze și celelalte cursuri, respectiv Contabilitate Financiară, Contabilitate Computerizată Aplicată, sau Fiscalitate, vor avea câte un discount de 50 lei la fiecare curs,

În vederea adoptării noilor măsuri impuse la nivel național pentru prevenirea răspândirii virusului COVID19 informăm cursanții școlii noastre că în acest moment cursurile noastre acreditate se vor desfășura on-line, pe platforma Zoom. Examenul se va da tot on-line.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. Plata cursurilor se va realiza doar prin virament bancar. Dovada plății se va transmite pe mail la adresa de office@cursuri-picon.ro,

Pentru rezervări de loc sunați la tel. 0724.77.24.25 (Vodafone), 0787.63.23.75 (Telekom), prin formularul de înscriere sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Fiecare cursant va primi GRATUIT suport de curs.

Ce include investiţia:

- Activitatea de predare curs;

- Suportul de curs;

- Fişele de lucru;

- Examenul, eliberarea certificatului de absolvire al cursului;

- Vouchere de reducere pentru clienții fideli.


Acte necesare:

- copie certificat naştere;
- copie certificat căsătorie  (dacă este cazul);
- copie C.I.;
- copie ultima diplomă de studii (liceu absolvit).

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale și este autorizat pentru toate competențele profesionale conform standardului ocupațional cod COR 331302.

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!
 

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Educației și este autorizat conform standardului ocupațional cod COR 331302.

Rezervare / Inscriere

Sala pentru Contabilitate Primară cu Utilizarea Calculatorului; Contabilitate În Partidă Simplă cu Utilizarea Calculatorului

Urdă Anca - Lăcrămioara

Urdă Anca - Lăcrămioara

Profesor, trainer

Lectorul cursului: Urdă Anca - Lăcrămioara

Este licențiată în Științe Economice, având specializarea în Contabilitate și Informatică de Gestiune. De asemenea a absolvit programul de masterat Gestiune și Audit Financiar, este formator autorizat ANC, Expert contabil, membru CECCAR, Expert Fiscal, cu experiență de peste 10 ani atât ca practician cât și ca trainer, pentru cursurile de perfecționare Contabil (toate modulele), Inspector / Referent Resurse Umane și Competențe Antreprenoriale.