Curs Instructor Preparator Formare

Curs Instructor Preparator Formare

Curs Instructor Preparator

+40 724 772 425 |  +40 767 172 343 | +40 749 989 353

Cu numărul de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/4683/19.07.2017, cursul Instructor/Preparator Formare, cod COR 333309, este autorizat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale și Autoritatea Națională pentru Calificări şi este recunoscut şi în UE (prin apostilare).

Specializarea „Instructor/preparator formare” este solicitată pe piaţa muncii, fiind necesară în diverse domenii pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de formare profesională continuă, pregătirii specialiştilor pentru activităţi de formare/producţie/servicii.

Reglementările legislative în vigoare specifice domeniilor mai sus menţionate determină existenţa acestei calificări. – preluare din Standardul Ocupaţional.

Cursul este destinat persoanelor interesate de educaţia adulţilor, absolvenţilor de studii medii care doresc să deruleze activităţi cu caracter instructiv-educativ sau persoanelor cu experienţă informală în formare care doresc să se iniţieze sau să dezvolte competenţe necesare în desfăşurarea activităţilor de formare.

Cui i se adresează cursul:

Persoana care doreste să devină „Instructor/preparator formare” trebuie să fie absolvent de liceu (cu sau fără diplomă de bacalaureat), sau absolvent cu examen de diplomă a unei şcoli postliceale în domeniu.

Caracteristicile acestui curs:

 • te invaţă tehnici care să te ajute în susţinerea de workshop-uri, seminarii, conferinţe;
 • aduce elemente noi faţă de ceea ce ştii deja;
 • pune accent pe integritate şi etică;
 • te învaţă că nu este despre tine, ci despre cei din faţa ta;
 • te învaţă să te adresezi tuturor celor din sală;
 • te învaţă despre stare şi structură;
 • te învaţă să concepi un plan de training în 10 minute.

Avantajele acestui curs:

 • generează claritate în viaţa ta;
 • poţi aplica în multe arii din viaţa ta;
 • posibile parteneriate de business;
 • creşterea nivelului de competenţe;
 • asigură dezvoltarea şi formarea continuă;
 • îţi  îmbunătăţeşte comunicarea cu cei din jur;
 • îţi poate aduce un nou parcurs profesional şi personal;

Competenţe obţinute în urma parcurgerii cursului de specializare Instructor/preparator formare:

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă
 • Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare
 • Asigurarea managementului procesului de instruire
 • Evaluarea activităţilor de formare
 • Dezvoltarea instituţională a organizaţiei şi dezvoltarea de parteneriate organizaţie - comunitate
 • Asigurarea managementului carierei şi al dezvoltării personale
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Asigurarea funcţionalităţii utilajelor şi echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru

Rezultate, în urma cursului:

 • vei lucra cu tine, în cadrul cursului, vei interacționa cu ceilalţi participanţi şi vei obţine claritate în situaţiile pe care le poţi întâlni în practică;
 • beneficiezi de suport de curs consistent;
 • obţii maxim din investiţie;
 • câstigi timp şi libertate;
 • fixezi informaţia în tine prin practică;
 • reacționezi eficient.

Cum se desfăşoară examenul de certificare:

Acesta constă într-o probă teoretică (test grilă) şi o probă practică şi se desfasoară în prezenţa unei comisii desemnate. Veţi primi certificatul de absolvire şi suplimentul descriptiv al competenţelor profesionale dobândite în maxim 30 zile de la data examinării. În cazul desfăşurării cursului în alte oraşe decât Bucureşti, examenul se va organiza în oraşul respectiv, în ultima duminică a desfăşurării cursului.

Pentru recunoaşterea internaţională a certificatelor de absolvire, eliberate după finalizarea cursului este necesară apostilarea (ţări semnatare ale Convenţiei de la Haga) sau supralegalizarea (ţări nesemnatare ale Convenţiei de la Haga).

Locul, data desfăşurării cursului:

București, formator Diana Simona Niculescu

 

Braşov, formator Alexandra Anghel, 0720.498.771

Ianuarie

 


Participanţii vor primi pe email, în timp util, locul desfăşurării cursului, împreună cu detaliile administrative.

Acte necesare înscrierii:
- copie CI;
- copie certificat de naştere;
- copie certificat de căsătorie (sau hotărâre de divorţ, dacă este cazul);
- copie diplomă de studii medii.

Vezi aici Programul si Tematica pentru Curs Instructor Preparator Formare

Curs Instructor Preparator Formare

Curs Instructor Preparator Formare

Curs Instructor Preparator Formare acreditat de Ministerul Muncii si Educatiei

Investiţie curs Instructor/preparator formare:

 • 400 lei în Bucureşti;
 • 500 lei in Braşov, Timișoara;
 • pentru emitere factură pe firmă, vă rugăm să ne trimiteţi informaţii cu datele firmei pentru emiterea facturii proformă şi după plata avansului, confirmare cu OP prin email.

În cazul în care doriţi anularea participării la curs, va rugăm să ne anunţaţi cu minim 5 zile înainte, în caz contrar, suma depusă în cont nu se returnează (se face reprogramare la o altă serie de curs).

Ce include investiţia:

 • Activitatea de predare curs;
 • Suportul de curs;
 • Cafea, apă;
 • Fişele de lucru;
 • Examenul şi eliberarea certificatului de absolvire.

Nu se mai plătesc alte taxe suplimentare (pentru examen, certificat de absolvire, supliment descriptiv al certificatului, adeverinţă de absolvire curs).


Programa / Tematica Module Profesor Opinii Cursanti Rezervare / Inscriere

Curs Instructor Preparator Formare
Specimen Certificat de Absolvire:
Curs Instructor Preparator Formare Specimen Certificat de Absolvire


Copyright © 2018 SC Picon Training Center SRL
creare site web
prima pagina |  despre noi |  cursuri formare profesionala |  acreditari |  opinii clienti |  articole |  contact
curs instructor preparator formare, curs instructor, instructor preparator, curs preparator

SC Picon Training Center SRL, Strada Anastasie Simu, Nr. 6, Etaj 1, Ap. 17, Bucuresti, Reg. Com.: J40 / 10955 / 2009, CUI: 26209761